Kick-off GreenBiz Energy groot succes: klaar om te verbinden!

Gepubliceerd op 10 april 2019

GreenBiz Energy: duurzame energie lokaal produceren én consumeren.

Meer dan 70 ondernemers, bestuurders en geïnteresseerden waren aanwezig bij de feestelijke aftrap van GreenBiz Energy. GreenBiz Energy is uniek: een lokale energiemarkt (LEM) waar energievraag en -aanbod van lokale ondernemers bij elkaar worden gebracht . De marges die bij het terug leveren aan het net normaalgesproken terugvloeien naar de netbeheerders, blijven nu in de LEM en worden gebruikt voor het verlagen van de energiekosten en verdere verduurzaming van de regio.

Jan Boudesteijn, voorzitter van GreenBiz IJmond maakte de aanwezigen nogmaals duidelijk hoe belangrijk het is om de krachten te bundelen en samen stappen te maken om het eigen bedrijf en de bedrijventerreinen te verduurzamen. Diederik Samsom, adviseur Energie en Duurzaamheid en voorzitter van de Sectortafel Gebouwde Omgeving, liet de aanwezigen de verbanden zien tussen enerzijds de investeringen en inspanningen die gedaan moeten worden om de overstap te maken naar duurzame energie en anderzijds de zakelijke kansen die er liggen voor ondernemers om daar niet alleen wat milieu betreft maar ook financieel voordeel uit te halen.

Duurzame ontwikkelingen

Nog geen twee jaar geleden is GreenBiz IJmond gestart met het programma Energiepositief op bedrijventerrein Kagerweg. Ruim 30 bedrijven die meer dan 70% van de energie op het terrein verbruiken, hebben zich bij het programma aangesloten. Na de eerste energiescans, die de potentie voor energiebesparing lieten zien, zijn flink wat maatregelen genomen. In navolging hiervan is ook op bedrijventerrein de Pijp het programma De Pijp Energiepositief opgestart. In februari van dit jaar is intensief campagne gevoerd om ondernemers met bedrijfsdaken van 2000m2 of meer te motiveren de SDE+ subsidie voor zonnepanelen aan te vragen. En met resultaat: meer dan 20 ondernemers uit Beverwijk, Velsen en Uitgeest hebben subsidie aangevraagd voor in totaal 100.000 m2 aan bedrijfsdak, oftewel voor een productie-unit van 10 megawatt aan energie. Die aanvraag en het opschalen van de duurzame productie van energie in de IJmond staat niet op zichzelf. Het vormt wat GreenBiz IJmond betreft, de basis voor de lokale energiemarkt.

Deelnemen aan GreenBiz Energy

Ondernemers, groot en klein, zijn van harte uitgenodigd om in de toekomst hun energie te leveren of af te nemen via GreenBiz Energy. Deelnemers krijgen een eigen, besloten GreenBiz Energy account, waarmee zij hun energieverbruik kunnen monitoren, en waar de energierekening met overzicht van alle transacties en de marktinformatie in staat. Meer informatie via www.greenbizijmond.nl

kleine groep 1.Still008_bewerkt AH px1000

De eerste afspraken voor de lokale energie markt zijn gemaakt. Dijkman Carbaat Bouw heeft sinds november 2018 400 zonnepanelen op het pand geïnstalleerd. Niet alle opgewekte energie is nodig voor eigen gebruik. Het resterend vermogen wordt lokaal aangeboden via GreenBiz Energy. Flexcorail, in 2018 nog genomineerd voor de IJmond Duurzaam Award, heeft zich gemeld als eerste afnemer.

Subsidie Interreg 2 Zeeën

Dankzij het EU-programma Interreg 2 Zeeën kan Omgevingsdienst IJmond de verduurzaming van het havengebied in de gemeenten Beverwijk en Velsen versnellen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt dit project financieel, net als de Provincie Noord-Holland en Provincie Zuid-Holland. De subsidie geeft ruimte om kennis en ervaring aan te trekken om de ambities, zoals energiepositieve (havengebonden) bedrijventerreinen op grote schaal waar te maken. Zie ook: www.pecs2seas.eu


Meer weten of deelnemen?

Kijk voor meer informatie op www.greenbizenergy.nl of neem contact op met Jan Boudesteijn voor een persoonlijk gesprek via 06-53246858.

GBiz-Energy_500px

Logo_PECS_long

GreenBiz Energy is ontwikkeld dankzij het Interreg 2 Zeeën project Ports and Energy Carbon Savings (PECS). PECS ontvangt financiering van het Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, dat mede gefinancierd is door het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds (ERDF) onder het subsidie contract No 2S01-020. Daarnaast zorgen ook de Nederlandse provincies Noord-Holland en Zuid-Holland voor financiële steun.