Energie opwekken

Eerst besparen, dan opwekken

Naast energie besparen zorgt energie opwekken ervoor dat we over kunnen stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie, zoals in het Klimaatakkoord is vastgelegd.

GreenBiz IJmond informeert ondernemers over de verschillende mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot. Ander voordeel is dat deze energie, in tegenstelling tot kolen, olie en gas, nooit opraakt.

Hiernaast leest u over enkele mogelijkheden voor het opwekken van energie. Kijk op rvo.nl voor meer informatie en subsidies.

Zonne-energie

De zon is uiteraard een schone energiebron. Zonnepanelen zetten licht om in elektrische spanning. Meer informatie over wat zonne-energie voor u kan doen, leest u op onze themapagina.

Let op: GreenBiz IJmond faciliteert de aanvraag van de SDE+ subsidie. Heeft u interesse? Neem contact op via info@greenbizijmond.nl.

Aardwarmte en bodemwarmte

Warmte uit de aardbodem en het bodemwater is een duurzame vorm van energie. Aardwarmte is in Nederland moeilijk bereikbaar en daardoor erg duur. Bodemwarmte is wel bereikbaar en belandt als woningverwarming onder meer in nieuwbouwhuizen.

Via Bodemenergie NL kunt u meer informatie krijgen over het inzetten van bijvoorbeeld een warmte-koude opslag.

Windenergie

Windenergie geeft 50 keer minder CO2-uitstoot dan 'grijze' stroom. Windturbines wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen, zonder het klimaat te belasten en zonder grondstoffen uit te putten. De CO2 die vrijkomt bij het bouwen, onderhouden en afbreken van een turbine, is na 3 tot 6 maanden draaien weer bespaard. U kunt investeren in windenergie, of windenergie afnemen bij groene leveranciers.

Kent u GreenBiz Energy al?

Energie lokaal, duurzaam opwekken en in de IJmond verhandelen, terwijl u door monitoring inzicht heeft in uw verbruik. Met de lokale energie markt GreenBiz Energy wordt elektriciteit rechtstreeks tussen producent(en) en verbruikers in de IJmond uitgewisseld. De in het gebied opgewekte duurzame elektriciteit wordt aangeboden via de lokale markt en kan door deelnemers worden afgenomen.

GBiz-Energy_800px