Havengebied IJmuiden Energiepositief


Samen de stap maken naar energiepositief

Slim combineren van energiebesparing en opwekken van duurzame energie: zo zorgen we voor een positieve balans en maken we bedrijventerrein Havengebied IJmuiden Energiepositief. Daarvoor hebben wij u als ondernemers/ondernemingen en eigenaren nodig!

Door te starten met een energieonderzoek voor het terrein, de Energie Potentie Scan (EPS), wordt globaal duidelijk hoeveel energie de ondernemingen verbruiken en waar bespaard zou kunnen worden. Door daarna op individueel niveau te kijken worden deze cijfers concreter.

  • We nemen een energieonderzoek af bij de ondernemer om inzicht te krijgen in energieverbruik en potentie
  • De ondernemer/eigenaar ontvangt een energierapport met besparings- en verduurzamingsmogelijkheden
  • De individuele maatregelen in de rapporten worden met de ondernemer/eigenaar besproken
  • De ondernemers/eigenaren realiseren duurzame maatregelen
  • Wanneer de maatregelen zijn getroffen wordt de besparing en opwekking geëvalueerd

Zo maken we Havengebied IJmuiden Energiepositief.

Meer informatie over de kosten en mogelijkheden volgt.

Door de adviezen van het energieonderzoek op te volgen, voldoet uw bedrijf aan de verplichtingen van de overheid in het kader van de Erkende Maatregelen, zoals vernoemd in het Activiteitenbesluit. Nog een voordeel van het deelnemen aan dit project is dat u gegevens verzameld waarmee u inspeelt op de zogenoemde Informatieplicht met betrekking tot duurzaamheidsmaatregelen, die vanaf juli 2019 geldt.

Energie Potentieel Scan

Voor Havengebied IJmuiden heeft Omgevingsdienst IJmond aan potentieelkaarten gewerkt. Op deze kaarten wordt een inschatting gemaakt van mogelijke gas- en elektriciteitsbesparing.

De vier kaarten hebben als onderwerpen investeringskosten, jaarlijkse opbrengsten, resterend elektriciteitsverbruik en resterend gasverbruik.

Resterend verbruik na het treffen van duurzaamheidsmaatregelen per bedrijf kan worden verminderd met maatregelen zoals led, zonnepanelen, isolatie, beglazing, warmtepompen en ventilatie.

Op bedrijfsniveau zijn openbaar beschikbare gegevens en kentallen verzameld. Vervolgens is deze data gebruikt voor het berekenen van potentiele besparing op basis van de zojuist genoemde maatregelen.

Investeringskosten

GreenBiz Energy

GBiz-Energy_1200px

Energie lokaal duurzaam opwekken en in de IJmond verhandelen, terwijl u door monitoring inzicht heeft in uw verbruik. Dat was het beeld dat GreenBiz IJmond voor ogen had toen werd gestart met onderzoek naar de mogelijkheden van een lokale energie markt in het havengebied van gemeente Beverwijk en gemeente Velsen. Inmiddels is GreenBiz Energy klaar voor gebruik.

Sinds 2011 werken bedrijven op bedrijventerrein Kagerweg-Oost samen aan het verduurzamen van hun bedrijventerrein. Daarmee bouwden zij aan de basis van waar nu GreenBiz IJmond voor staat. In die jaren boekten bedrijven op de Kagerweg in Beverwijk naar ook andere terreinen in de IJmond diverse succesvolle resultaten.

De regio IJmond volgt met dit Energiepositieve project de landelijke trend waarbij steeds meer bedrijven het voortouw nemen in het treffen van maatregelen om het verbruik van energie in de vorm van fossiele brandstoffen drastisch te verminderen. Een noodzakelijke ontwikkeling omdat het Klimaatakkoord hoge ambities kent op het gebied van verduurzaming.

Verduurzamen wordt gemakkelijker wanneer je krachten bundelt. De resultaten binnen GreenBiz IJmond onderbouwen dat.