Beverwijk, Kagerweg

Bedrijventerrein Kagerweg is een gemengd terrein gelegen aan de A9 in Beverwijk. Categorie A, lichte industrie. Divers in branches en grootte.

In the spotlights

Kagerweg staat op dit moment in de spotlights vanwege GreenBiz Energy en de GreenBiz Green Deal Beverwijk. Deze projecten heeft hoge ambities neergelegd bij de bedrijven om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Doel is om als terrein energieneutraal te worden.

Historie

In 2012 zijn vier ondernemers het concept GreenBiz gestart op de Kagerweg. Zij wilden gezamenlijk aan de slag om hun bedrijven en het bedrijventerrein te verduurzamen. Door hun inzet en enthousiasme is voldoende draagvlak gecreëerd om zo'n ambitieus project als Kagerweg Energiepositief te starten.

Samenwerking met de gemeente Beverwijk

Gemeente Beverwijk heeft in 2019 de visie bedrijventerreinen opgesteld. Vanuit dit oogpunt ondersteunt de gemeente dan ook de projecten GreenBiz Energy en GreenBiz Green Deal. Vereniging GreenBiz IJmond is gesprekspartner op het thema duurzaamheid.

Omgevingsdienst IJmond

GreenBiz IJmond wordt ondersteund door de Omgevingsdienst. Neem contact op met: Nick Ruiter.

Interreg

Dankzij het EU-programma Interreg 2 Zeeën kan Omgevingsdienst IJmond de verduurzaming van het havengebied in de gemeenten Beverwijk en Velsen versnellen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt dit project financieel, net als de Provincie Noord-Holland en Provincie Zuid-Holland. De subsidie geeft ruimte om kennis en ervaring aan te trekken om de ambities, zoals energiepositieve (havengebonden) bedrijventerreinen op grote schaal waar te maken. Zie ook: www.pecs2seas.eu


De kerngroep op de Kagerweg bestaat uit 4 ondernemers. Cees Duivenvoorde is kwartiermaker.

  • Cees Duivenvoorde - DSE Automatisering
  • Wil Boots - Patina Dakdenkers
  • Hans Weeren - Hans Weeren Schoonmaakspecialisten
  • Jan Boudesteijn - Voorzitter GreenBiz IJmond