Broekerwerf

De Broekerwerf is een drukbezocht en gevarieerd bedrijventerrein, direct gelegen aan de Westelijke Randweg (N208) in Velserbroek.

In the spotlights

Ondernemers op het bedrijventerrein worden door GreenBiz IJmond actief benaderd om een aanvraag te doen voor de SDE+ subsidie. Het idee is dat de bedrijventerreinen in de IJmond, vooral via zonnepanelen, hun eigen energie gaan opwekken. Wek je als ondernemer meer energie op dan je verbruikt, dan lever je het surplus terug aan het energienetwerk. Met het opzetten van een Lokale Energie Markt (LEM) zorgt GreenBiz IJmond ervoor dat het overschot aan lokaal opgewekte energie gebruikt kan worden door collega-ondernemers in de regio. In 2019 wordt de samenwerking tussen de bedrijven geïntensiveerd en de lokale energiemarkt opgericht: GreenBiz Energy.

En verder

In 2018 is een start gemaakt met het aanbieden van een scan op de Erkende Maatregelen. Rabobank IJmond en De Bie Buitenwerk zijn de eerste twee organisaties waar de scan is uitgevoerd. De scan laat zien waar met een relatief kleine inspanning en investering energiebesparing gerealiseerd kan worden Verder heeft GreenBiz IJmond  in kaart gebracht welke bedrijven de grootste energieverbruikers zijn op het terrein. Deze worden in 2019 van harte uitgenodigd om ook een scan te laten doen.

Samenwerking met de gemeente Velsen

Gemeente Velsen wil het bedrijventerrein Broekerwerf ook in de toekomst vitaal en concurrerend houden. Deze ambitie is vertaald in een lange termijnvisie, waarbij aandacht is voor economische en verkeerskundige maatregelen, en ook voor duurzaamheidsmaatregelen. Het doel is om uiteindelijk het terrein te upgraden naar Businesspark Velserbroek.

Omgevingsdienst IJmond

GreenBiz IJmond wordt ondersteund vanuit de Omgevingsdienst IJmond.  Neem contact op met Chris Steensma via csteensma@greenbizijmond.nl of 06 - 50 23 64 70.


De kerngroep van ondernemers op de Broekerwerf bestaat uit 6 ondernemers. Vincent Klopper is kwartiermaker.

  • Vincent Klopper - Witteveen Groep
  • Jaap Mink - Spiering Installatietechniek BV
  • Suzanne Hurkmans - Sensues BV
  • Eric de Kriek - Kennemer Gasservice BV
  • Joke van der Aar  - De Bie Buitenwerk