Havengebied IJmuiden

Het Havengebied IJmuiden typeert zich door de grote diversiteit aan bedrijven. Een aanzienlijk deel is uiteraard haven-, visserij- en offshoregerelateerd. Naast grote koelhuiscomplexen zijn er veel smalle straatjes met MKB. Nieuwbouw en (zeer oude) bestaande bouw wisselen elkaar af. De ligging aan de monding van het Noordzeekanaal en de groeiende bedrijvigheid, maken de haven tot een kansrijk gebied voor economische bloei.

In the spotlights

Op het bedrijventerrein Havengebied IJmuiden brengt GreenBiz IJmond samen met de gemeente Velsen de mogelijkheid voor duurzame maatregelen in kaart. Het betreft het gebied tussen de Texelstraat en de Strandweg. Werkzaamheden aan de infrastructuur worden waar mogelijk gecombineerd met voorzieningen die nodig zijn om duurzame energie op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan leidingwerk voor een warmtenet of verzwaring van het electriciteitsnetwerk.

En verder

Bedrijven met een dak groter 2000 m2 worden actief benaderd om mee te doen met de aanvraag voor de SDE+ subsidie. Het idee is dat de bedrijventerreinen in de IJmond, vooral via zonnepanelen, hun eigen energie gaan opwekken. Wek je als ondernemer meer energie op dan je verbruikt, dan lever je het surplus terug aan het energienetwerk. Met het opzetten van een Lokale Energie Markt (LEM) zorgt GreenBiz IJmond ervoor dat het overschot aan lokaal opgewekte energie gebruikt kan worden door collega-ondernemers in de regio.

Kerngroep

Er is nog geen GreenBiz kerngroep actief op het bedrijventerrein. Wel onderhoudt GreenBiz IJmond warme contacten met de BIZ Havengebied IJmuiden. Ondernemers die wat tijd vrij willen maken om de duurzame ontwikkelingen op het bedrijventerrein te versnellen, zijn van harte welkom.

Omgevingsdienst IJmond

GreenBiz IJmond wordt ondersteund door de Omgevingsdienst. Neem contact op met Chris Steensma via csteensma@greenbizijmond.nl of 06 - 50 23 64 70.