Heemskerk, De Houtwegen en De Waterwegen

Het bedrijventerrein De Houtwegen is in de jaren zeventig en tachtig ontwikkeld en telt ongeveer 150 bedrijven, voornamelijk midden- en kleinbedrijven. De Waterwegen is het laatste bedrijventerrein dat is aangelegd binnen de gemeente Heemskerk en grenst aan De Houtwegen.

De Houtwegen is ca. 22 hectare groot en goed te bereiken via de Rijkstraatweg en de nieuw aangelegde Westelijke Randweg.Op dit moment is een deel van De Houtwegen gerevitaliseerd, op het andere deel is de revitalisering in afrondende fase.

De Waterwegen is het laatste bedrijventerrein dat is aangelegd binnen de gemeente Heemskerk en grenst aan De Houtwegen. De Waterwegen staat ook wel bekend als de 'autoboulevard', omdat de gemeente met name autobedrijven de mogelijkheid biedt zich hier te vestigen.

Aan de slag

Wij hebben samen met de gemeente Heemskerk in 2019 ondernemers benaderd die aan de slag waren met verduurzaming en/of duurzame ontwikkelingen op het bedrijventerrein. Wij helpen hen om dit proces te versnellen. Dit heeft geleid tot een kerngroep van ondernemers waar wij vanaf september 2019 in gesprek zijn gegaan over mogelijkheden en uitwerken van acties.

Daarnaast is een provinciale subsidie aangevraagd en ontvangen voor onder andere de uitvoering van energiescans (op alle bedrijventerreinen in Heemskerk). De eerste 100 deelnemers ontvangen een gratis energiescan. Zo kregen ondernemers inzicht in hun energieverbruik, een belangrijke eerste stap in de richting van kosten- en energiebesparing. Ook kregen zij na het afnemen van de energiescan een jaar begeleiding in het treffen van maatregelen en worden de mogelijkheden voor duurzame energie-opwek in beeld gebracht. De scans zijn momenteel in uitvoering.

En verder

Ondernemers op het bedrijventerrein worden door ons actief benaderd om voor hen (najaar 2019) een aanvraag te doen voor de SDE+ subsidie voor pv-panelen. Het idee is dat de bedrijventerreinen in de IJmond, vooral via zonnepanelen, hun eigen energie gaan opwekken. Wek je als ondernemer meer energie op dan je verbruikt, dan lever je het surplus terug aan het energienetwerk. Met het opzetten van het platform GreenBiz Energy, een Lokale Energie Markt (LEM), zorgt u ervoor dat het overschot aan lokaal opgewekte energie gebruikt kan worden door collega-ondernemers in de regio.

Samenwerking met de gemeente Heemskerk

Gemeente Heemskerk wil het bedrijventerrein ook in de toekomst vitaal en concurrerend houden en ondersteund gezamenlijke initiatieven van harte. Voor de duurzaamheidsmaatregelen zijn wij de gesprekspartner.

Omgevingsdienst IJmond

Wij worden ondersteund vanuit de Omgevingsdienst. Neem contact op met Lyane Peggeman: 06-51899901 of lpeggeman@greenbizijmond.nl


De kerngroep bestaat op dit moment uit de volgende ondernemers :

  • Ramon Bakker - Bakker Buitenleven
  • Menno Glorie - Constructiebedrijf de Groot
  • Nico Scheffer - Scheffer en Sminia Groep
  • Cas Pronk - Cas Pronk B.V.
  • Marc Zagwijn - VHP Drukkers
  • Alex de Ruiter - De Woonzaken
  • Daniël Goemans - Versbakkerij Goemans