Heemskerk, De Houtwegen en De Waterwegen

Het bedrijventerrein De Houtwegen is in de jaren zeventig en tachtig ontwikkeld en telt ongeveer 170 bedrijven, voornamelijk midden- en kleinbedrijven.

De Houtwegen is ca. 26 hectare groot (waarvan netto 22 ha uitgegeven) en goed te bereiken via de Rijkstraatweg en de nieuw aangelegde Westelijke Randweg. De revitalisering van de openbare ruimte op De Houtwegen is recent afgerond. Het vastgoed op De Houtwegen is relatief oud.

De Waterwegen is het laatste bedrijventerrein dat is aangelegd binnen de gemeente Heemskerk en grenst aan De Houtwegen en is circa 5 hectare groot (waarvan netto uitgegeven 4,5 ha) en telt 14 vestigingen. De Waterwegen staat ook wel bekend als de 'autoboulevard', omdat de gemeente met name autobedrijven de mogelijkheid biedt zich hier te vestigen.

Samen aan de slag

Wij hebben samen met de gemeente Heemskerk in 2019 ondernemers benaderd die aan de slag waren met verduurzaming en willen bijdragen aan duurzame ontwikkelingen op het bedrijventerrein. Dit heeft geleid tot een kerngroep van ambassadeurs waarmee wij vanaf september 2019 periodiek in gesprek zijn gegaan over mogelijkheden en uitwerken van acties. Samen met de ambassadeurs werken we ideeën uit, toetsen wij de aanpak van initiatieven en spannen we ons gezamenlijk in om via het lokale netwerk zoveel mogelijk ondernemers te bereiken en te betrekken bij te vergeven opdrachten voor verduurzamingsmaatregelen.

Heeft u vragen of een idee? Meld het ons!

Daarnaast is een provinciale subsidie aangevraagd en ontvangen voor onder andere de uitvoering van energiescans (op alle bedrijventerreinen in Heemskerk). De eerste 100 deelnemers ontvangen een gratis energiescan. Zo kregen ondernemers inzicht in hun energieverbruik, een belangrijke eerste stap in de richting van kosten- en energiebesparing. Ook kregen zij na het afnemen van de energiescan een jaar begeleiding in het treffen van maatregelen en worden de mogelijkheden voor duurzame energie-opwek in beeld gebracht. De scans zijn momenteel in uitvoering.

Samenwerking met de gemeente Heemskerk

Gemeente Heemskerk wil het bedrijventerrein ook in de toekomst vitaal en concurrerend houden en ondersteund gezamenlijke initiatieven van harte. Voor de duurzaamheidsmaatregelen zijn wij de gesprekspartner.

Omgevingsdienst IJmond

Wij worden ondersteund vanuit de Omgevingsdienst. Neem contact op met Lyane Peggeman: 06-51899901 of lpeggeman@greenbizijmond.nl

De Houtwegen VK


Ondernemersbarbcue van 15 september was een succes!

Bekijk de video voor een goede indruk van de middag.

De kerngroep bestaat op dit moment uit de volgende ondernemers :

  • Ramon Bakker - Bakker Buitenleven
  • Nico Scheffer - Scheffer en Sminia Groep
  • Marc Zagwijn - VHP Drukkers
  • Alex de Ruijter - De Woonzaken
  • Daniël Goemans - Versbakkerij Goemans