Heemskerk, De Trompet

De Trompet is een duurzaam, milieuvriendelijk, schoon en goed bereikbaar bedrijventerrein in Heemskerk. Dit bedrijventerrein valt op door zijn 80 meter hoge windmolen, architectuur en goede ligging. Het bedrijventerrein is ongeveer 18 hectare groot en biedt huisvesting aan ongeveer 180 (voornamelijk) MKB.

Aan de slag

GreenBiz IJmond heeft onder andere de ondernemers van bedrijventerrein De Trompet benaderd om aan de slag te gaan met verduurzaming en/of duurzame ontwikkelingen. Het doel was hierbij om de ontwikkelingen op het bedrijventerrein te versnellen. Er is vanaf september 2019 een kerngroep ontstaan van een aantal ondernemers die met elkaar in gesprek zijn over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot verduurzaming en/of duurzame ontwikkelingen met daarbij behorende acties

Daarnaast is een provinciale subsidie aangevraagd en ontvangen  voor onder andere de uitvoering van energiescans  (op alle bedrijventerreinen in Heemskerk). De eerste 100 deelnemers ontvangen een gratis energiescan. Zo krijgen ondernemers inzicht in hun energieverbruik, een belangrijke eerste stap in de richting van kosten- en energiebesparing. Ook krijgen zij na het afnemen van de energiescan een jaar begeleiding  in het treffen van maatregelen en worden de mogelijkheden voor het duurzaam opwekken van energie in beeld gebracht. De scans zijn momenteel in uitvoering . U kunt zich hiervoor nog aanmelden (ook toevoegen bij De Houtwegen/Waterwegen).

En verder

Ondernemers op het bedrijventerrein worden door vereniging GreenBiz IJmond actief benaderd om voor hen (voorjaar 2020) een aanvraag te doen voor de SDE+ subsidie voor pv-panelen . Het idee is dat de bedrijventerreinen in de IJmond, vooral via zonnepanelen, hun eigen energie gaan opwekken. Wek je als ondernemer meer energie op dan je verbruikt, dan lever je het surplus terug aan het energienetwerk. Met het opzetten van GreenBiz Energy, een Lokale Energie Markt (LEM), zorg je ervoor dat het overschot aan lokaal opgewekte energie gebruikt kan worden door collega-ondernemers in de regio.

In 2018/2019 heeft vereniging GreenBiz IJmond ondernemers aangeboden te faciliteren in een offertetraject voor pv-panelen door twee bedrijven te benaderen om op verzoek van ondernemers, offerte voor pv-panelen uit te brengen. Zeven ondernemers hebben zich hiervoor aangemeld. Inmiddels zijn de pv-panelen bij een aantal bedrijven geïnstalleerd en in productie.

Samenwerking met de gemeente Heemskerk

Gemeente Heemskerk wil het bedrijventerrein ook in de toekomst vitaal en concurrerend houden en ondersteund gezamenlijke initiatieven van harte. Voor de duurzaamheidsmaatregelen zijn wij de gesprekspartner.

Omgevingsdienst IJmond

Vereniging GreenBiz IJmond wordt ondersteund vanuit de Omgevingsdienst. Neem contact op met Lyane Peggeman: 06-51899901 of lpeggeman@greenbizijmond.nl