IJmuiden, Havengebied

Het Havengebied IJmuiden typeert zich door de grote diversiteit aan bedrijven. Een aanzienlijk deel is uiteraard haven-, visserij- en offshoregerelateerd. Naast grote koelhuiscomplexen zijn er veel smalle straatjes met MKB. Nieuwbouw en (zeer oude) bestaande bouw wisselen elkaar af. De ligging aan de monding van het Noordzeekanaal en de groeiende bedrijvigheid, maken de haven tot een kansrijk gebied voor economische bloei.

Aan de slag

Op het bedrijventerrein Havengebied IJmuiden bereidt GreenBiz IJmond samen met de gemeente Velsen het energiepositief project voor. Ook is er door bedrijven met een dak groter 2000 m2 ingeschreven op de SDE+ subsidie. Vereniging GreenBiz IJmond heeft dit gefaciliteerd en zal na de zomer van 2019 een volgende ronde faciliteren. Het idee is dat de bedrijventerreinen in de IJmond, vooral via zonnepanelen, hun eigen energie gaan opwekken. Wek je als ondernemer meer energie op dan je verbruikt, dan lever je het surplus terug aan het energienetwerk. Met het opzetten van GreenBiz Energy, een lokale energie markt, zorgt GreenBiz IJmond ervoor dat het overschot aan lokaal opgewekte energie gebruikt kan worden door collega-ondernemers in de regio.

In de spotlight

In het Havengebied IJmuiden is een aantal bedrijven dat er bovenuit steekt. Ondernemers die net dat stapje verder gaan op de weg naar een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf. Meer weten?

Kerngroep

Er is nog geen GreenBiz kerngroep actief op het bedrijventerrein. Wel onderhoudt GreenBiz IJmond warme contacten met de BIZ Havengebied IJmuiden. Ondernemers die wat tijd vrij willen maken om de duurzame ontwikkelingen op het bedrijventerrein te versnellen, zijn van harte welkom.

Omgevingsdienst IJmond

Vereniging GreenBiz IJmond wordt ondersteund door de Omgevingsdienst. Neem contact op met Erna Hilbers via ehilbers@greenbizijmond.nl of 06 - 51 38 36 92.