Kagerweg Beverwijk

Bedrijventerrein Kagerweg is een gemengd terrein gelegen aan de A9 in Beverwijk. Categorie A, lichte industrie. Divers in branches en grootte.

In the spotlights

Kagerweg staat op dit moment in de spotlights vanwege het project Kagerweg Energiepositief. Dit project heeft hoge ambities neergelegd bij de bedrijven om energie te besparen en energie op te wekken. Doel is om als terrein op z'n minst energieneutraal te worden. Uit de in 2017 uitgevoerde energiescan blijkt dat dit een haalbare kaart is. 35 bedrijven die samen meer dan 70% van het energieverbruik voor hun rekening nemen, doen mee. Bij al deze bedrijven zijn in 2018 scans uitgevoerd en zijn een groot aantal maatregelen uitgevoerd. In 2019 wordt de samenwerking tussen de bedrijven geïntensiveerd en een lokale energiemarkt opgericht: GreenBiz Energy.

Historie

In 2012 zijn vier ondernemers het concept GreenBiz gestart op de Kagerweg. Zij wilden gezamenlijk aan de slag om hun bedrijven en het bedrijventerrein te verduurzamen. Door hun inzet en enthousiasme is voldoende draagvlak gecreëerd om zo'n ambitieus project als Kagerweg Energiepositief te starten.

Samenwerking met de gemeente Beverwijk

Gemeente Beverwijk onderzoekt samen met bureau STEC wat nodig is om De Kagerweg aantrekkelijk en toekomstbestendig te houden. Men wil een stevige samenwerkingsorganisatie, allianties smeden, doelgerichte en snelle communicatie en het onderscheidend karakter (DNA) actief uitdragen. Kagerweg heeft de ambitie het meest duurzame bedrijventerrein in de regio te zijn. Men wil grote bedrijven behouden en innovatie aantrekken: zowel ondernemers als jong talent. GreenBiz IJmond is gesprekspartner op het thema duurzaamheid.

Omgevingsdienst IJmond

GreenBiz IJmond wordt ondersteund door de Omgevingsdienst. Neem contact op met: Nick Ruiter: nruiter@greenbizijmond.nl, mobiel: 06-42708094 of telefoon: 0251-263863.

Interreg

Dankzij het EU-programma Interreg 2 Zeeën kan Omgevingsdienst IJmond de verduurzaming van het havengebied in de gemeenten Beverwijk en Velsen versnellen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt dit project financieel, net als de Provincie Noord-Holland en Provincie Zuid-Holland. De subsidie geeft ruimte om kennis en ervaring aan te trekken om de ambities, zoals energiepositieve (havengebonden) bedrijventerreinen op grote schaal waar te maken. Zie ook: www.pecs2seas.eu


De kerngroep op de Kagerweg bestaat uit 4 ondernemers. Cees Duivenvoorde is kwartiermaker.

  • Cees Duivenvoorde - DSE Automatisering
  • Wil Boots - Patina Dakdenkers
  • Hans Weeren - Hans Weeren Schoonmaakspecialisten
  • Jan Boudesteijn - Voorzitter GreenBiz IJmond