De Pijp - Noorderwijkermeer - Grote Hout - Business Park IJmond

Bedrijventerrein en havengebied De Pijp ligt ten oosten van het centrum en het woongebied van Beverwijk en heeft een directe aansluiting op de A22 en de A9. Een groot deel van het terrein wordt gebruikt voor recreatie (Beverwijkse Bazaar) en een aantal meubelzaken. De haven staat rechtstreeks in verbinding met het Noordzeekanaal. Er wordt ruimte gemaakt in de havenzone (circa 5 ha) voor meer havengebonden en -gerelateerde bedrijven.

Het Business Park IJmond ligt op het grondgebied van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. De bedrijven op dit terrein houden zich bezig met productie, groothandel, transport en distributie, op- en overslag, R&D. Er is ook relatief veel kantoorruimte aanwezig. Het Regionaal Technologie Centrum IJmond is hier onder andere gevestigd. Tata Steel levert, als eigenaar van het Business Park IJmond, diensten aan de gevestigde bedrijven.

In the spotlights

In navolging van De Kagerweg zijn ondernemers op de bedrijventerreinen De Pijp, Noorderwijkermeer en Grote Hout/Business Park IJmond gestart met het project De Pijp Energiepositief. Dit project stelt hoge ambities aan de bedrijven om energie te besparen en duurzame energie op te wekken.

In 2018 is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd op de Erkende Maatregelen. De onderzoeksresultaten worden op dit moment verwerkt. Uit de eerste rapporten blijkt dat veel bedrijven al goed op weg zijn met het implementeren van de verplichte energiebesparende maatregelen.

In 2019 wordt de samenwerking tussen de bedrijven geïntensiveerd en een lokale energiemarkt opgericht: GreenBiz Energy.

En verder

Op bedrijventerrein is begin 2019 actief ingegaan op het aanbod van GreenBiz IJmond om de aanvraag van de SDE+ subsidie te faciliteren. Vrijwel alle aanvragen zijn goedgekeurd, voor sommige is uitstel gevraagd. Het idee is dat de bedrijventerreinen in de IJmond, vooral via zonnepanelen, hun eigen energie gaan opwekken. Wek je als ondernemer meer energie op dan je verbruikt, dan lever je het surplus terug aan het energienetwerk. Met het opzetten van GreenBiz Energy, een lokale energie markt, zorgt GreenBiz IJmond ervoor dat het overschot aan lokaal opgewekte energie gebruikt kan worden door collega-ondernemers in de regio.

Samenwerking met de gemeente Beverwijk

De gemeente Beverwijk werkt samen met bureau Stad & Co en in nauw overleg met de ondernemers aan de herstructurering van bedrijventerreinen De Pijp en Wijkermeer: een duidelijke positionering voor De Pijp, economische versterking van de Parallelweg én Kop van de Haven en het aantrekken en behouden van florerende bedrijvigheid. GreenBiz IJmond is gesprekspartner op het thema duurzaamheid.

Omgevingsdienst IJmond

GreenBiz IJmond wordt ondersteund door de Omgevingsdienst. Neem contact op met Nick Ruiter: nruiter@greenbizijmond.nl, mobiel: 06-42708094 of telefoon: 0251-263863

Interreg

Dankzij het EU-programma Interreg 2 Zeeën kan Omgevingsdienst IJmond de verduurzaming van het havengebied in de gemeenten Beverwijk en Velsen versnellen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt dit project financieel, net als de Provincie Noord-Holland en Provincie Zuid-Holland. De subsidie geeft ruimte om kennis en ervaring aan te trekken om de ambities, zoals energiepositieve (havengebonden) bedrijventerreinen op grote schaal waar te maken. Zie ook: www.pecs2seas.eu


De kerngroep van ondernemers bestaat uit:

  • Arian Kaptein (Visser Elektrotechniek)
  • Huib Visser (Visser Elektrotechniek)
  • Ewald Zwager (Mastermate Zwager)
  • Jaap Zijlstra (Post Staalbouw)
  • René Lust (Bouwbedrijf Filippo)
  • Rob de Visser (Harsveld)