Uitgeest, Uitgeest-Noord

Bedrijventerrein Uitgeest Noord is het enige bedrijventerrein van Uitgeest en vervult een belangrijke economische functie voor Uitgeest en de regio Alkmaar. Het bedrijventerrein is 33 ha groot. Er zijn circa 125 bedrijven gevestigd die voorzien in ruim 1600 directe en 700 indirecte banen.

Samen aan de slag

Wij hebben in 2018 ondernemers benaderd die aan de slag waren met verduurzaming en willen bijdragen aan duurzame ontwikkelingen op het bedrijventerrein. Dit heeft geleid tot een kerngroep van ambassadeurs waarmee wij vanaf juni 2018 periodiek in gesprek zijn gegaan. Samen met de ambassadeurs werken we ideeën uit, toetsen wij de aanpak van initiatieven en spannen we ons gezamenlijk in om via het lokale netwerk zoveel mogelijk ondernemers te bereiken en te betrekken bij te vergeven opdrachten voor verduurzamingsmaatregelen.

Heeft u vragen of een idee? Meld het ons!

In the spotlights

Ondernemers op het bedrijventerrein zijn begin 2019 actief ingegaan op het aanbod van GreenBiz IJmond om de aanvraag van een SDE+-subsidie voor pv-panelen te faciliteren. Alle aanvragen zijn gehonoreerd. Eind 2019 worden ondernemers nogmaals actief benaderd om een aanvraag te doen voor de SDE+ subsidie. Het idee is dat de bedrijventerreinen in de IJmond, vooral via zonnepanelen, hun eigen energie gaan opwekken. Wek je als ondernemer meer energie op dan je verbruikt, dan lever je het surplus terug aan het energienetwerk. Met het opzetten van GreenBiz Energy, een lokale energie markt (lem), zorgen we ervoor dat het overschot aan lokaal opgewekte energie gebruikt kan worden door collega-ondernemers in de regio.

Samenwerking met de gemeente Uitgeest

Gemeente Uitgeest onderzoekt samen met STEC groep en in nauw overleg met de ondernemers wat het bedrijventerrein nodig heeft om toekomstbestendig en aantrekkelijk te blijven. Voor de duurzaamheidsmaatregelen is GreenBiz IJmond de gesprekspartner.

Omgevingsdienst IJmond

Wij worden ondersteund vanuit de Omgevingsdienst. Neem contact op met Lyane Peggeman: 06-51899901 of lpeggeman@greenbizijmond.nl

Uitgeest


De kerngroep van ondernemers op bedrijventerrein Uitgeest-Noord bestaat uit:

  • Jeffrey Schotvanger - Facta
  • Eric van Wijngaarden - Greenybros
  • Menno Klein - Jachthaven Uitgeest
  • Marcel van Haarlem - De Boer Staal
  • Cees van Yperen - Assumburg Koeltechniek