Uitgeest, Uitgeest-Noord

Bedrijventerrein Uitgeest Noord is het enige bedrijventerrein van Uitgeest en vervult een belangrijke economische functie voor Uitgeest en de regio Alkmaar. Het bedrijventerrein is 33 ha groot. Er zijn circa 125 bedrijven gevestigd die voorzien in ruim 1600 directe en 700 indirecte banen.

In the spotlights

Ondernemers op het bedrijventerrein zijn begin 2019 actief ingegaan op het aanbod van GreenBiz IJmond om de aanvraag van een SDE+-subsidie voor pv-panelen te faciliteren. Alle aanvragen zijn gehonoreerd. Eind 2019 worden ondernemers nogmaals actief benaderd om een aanvraag te doen voor de SDE+ subsidie. Het idee is dat de bedrijventerreinen in de IJmond, vooral via zonnepanelen, hun eigen energie gaan opwekken. Wek je als ondernemer meer energie op dan je verbruikt, dan lever je het surplus terug aan het energienetwerk. Met het opzetten van GreenBiz Energy, een lokale energie markt (lem), zorgen we ervoor dat het overschot aan lokaal opgewekte energie gebruikt kan worden door collega-ondernemers in de regio.

En verder

In 2018 is voor bedrijventerrein Uitgeest Noord een energiepotentieelscan uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat met maatregelen die in ca. 5 jaar terugverdiend kunnen worden, significant bespaard kan worden. GreenBiz IJmond heeft de 20 grootste verbruikers het aanbod gedaan om tegen een gereduceerd tarief een energieonderzoek op bedrijfsniveau te laten doen. Met deze energiescans op Erkende Maatregelen kunnen zij zien waar met een relatief kleine inspanning en investering energiebesparing gerealiseerd kan worden en in hoeverre zij voldoen aan de Erkende Maatregelen.

Samenwerking met de gemeente Uitgeest

Gemeente Uitgeest onderzoekt samen met STEC groep en in nauw overleg met de ondernemers wat het bedrijventerrein nodig heeft om toekomstbestendig en aantrekkelijk te blijven. Voor de duurzaamheidsmaatregelen is GreenBiz IJmond de gesprekspartner.

Omgevingsdienst IJmond

Wij worden ondersteund vanuit de Omgevingsdienst. Neem contact op met Lyane Peggeman: 06-51899901 of lpeggeman@greenbizijmond.nl


De kerngroep van ondernemers op bedrijventerrein Uitgeest-Noord bestaat uit 9 bedrijven.

  • Aad Gul - Ledsko
  • Cor Jongejans - Van Assumburg Koeltechniek
  • Jeffrey Schotvanger - Facta
  • Ron Beudeker - Constructiebedrijf BEZO BV
  • Niels de Vos - Greenybros
  • Arjen Sijtsma - Jachthaven Zwaansmeerpolder
  • Menno Klein - Jachthaven Uitgeest
  • Henk Beentjes - Akerbouw BV
  • Bas Zonjee - Zonjee Stokkenfabriek