GreenBiz IJmond: oprichting stichting

Gepubliceerd op 30 januari 2021

GreenBiz IJmond groeit, wordt steeds zichtbaarder met haar concrete projecten en heeft met de oprichting van een (IJmond breed) stichtingsbestuur een goede professionaliseringsslag gemaakt. De samenwerking binnen GreenBiz IJmond is gestoeld op ambitie, enthousiasme en interesse van onze ondernemers in de IJmond. Deze succesvolle samenwerking wordt nu geformaliseerd door de oprichting van de Stichting GreenBiz IJmond waarbinnen bestuursleden en een stuurgroep worden ingericht.

Het bestuur, dat voor het eerst bijeenkomt op 1 maart aanstaande, zal bestaan uit afgevaardigden vanuit het bedrijfsleven, het Nova College en de overheid uit de drie IJmondgemeenten en Uitgeest, de gedeputeerde van Provincie Noord-Holland en de directeur Omgevingsdienst IJmond nemen plaats in de adviesgroep.

Tijdens de startbijeenkomst wordt het meerjarenplan van de stichting door het stichtingsbestuur beoordeeld en na goedkeuring vastgesteld. Hierbij geven wij een uitleg en invulling op onze missie en visie en kijken we vooruit naar het jaar 2025. Na vaststelling is ons meerjarenplan te vinden op onze website.