Inspirerende startconferentie Upcycle Your Waste een groot succes

Gepubliceerd op 11 februari 2021

Op 11 februari was het eindelijk zover: de Upcycle Your Waste startconferentie. De digitale Europese conferentie om alles te weten te komen over hergebruik van afval tot grondstof. Van Harm Edens als dagvoorzitter en een toelichting van Europarlementariër Bas Eickhout tot workshops over circulaire economie en de uitreiking van de IJmond Duurzaam Award. Het bomvolle programma met meer dan 200 deelnemers was een groot succes.

“De eerste afvalscans zijn uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de afvalstromen op verschillende bedrijventerreinen, binnen en buiten Nederland.” Gerko Brouwer, projectleider van het Upcycle Your Waste, en Jank-Henk Welink, TU Delft, gaven een korte toelichting op de eerste resultaten van het project. Daarnaast werden verschillende stellingen voorgelegd aan de deelnemers waaronder ‘collectiviteit bij afvalinzameling en bij hergebruik is de toekomst’ en ‘het is moeilijk voor een bedrijf om te zoeken waar een reststroom naar toe kan, dus wie het kan gebruiken?’

Op de laatste stelling ‘lokale overheden kunnen meer doen om bedrijven in de gelegenheid te stellen effectief met hun grondstoffen om te gaan’ gaf Harm het woord aan Europarlementariër Bas Eickhout. “We moeten nu in actie komen en ik zie mijn rol om ook de politiek hiervan te overtuigen. Lokaal worden de eerste plannen gemaakt, maar ook op nationaal niveau valt er nog veel te behalen.”

Na de stellingen kwamen de verschillende workshops aan bod. Van grondefficiëntie in de regio en nieuwe opleidingen binnen circulaire economie tot het laten zien van succesvolle voorbeelden om meer waarde aan afval te geven.

"Interactieve workshops met veel cijfers en feiten. Er is nog veel werk aan de winkel. Bij een collectieve aanpak zullen bedrijven sneller stappen maken. De plannen voor circulaire economie blijven nog vaak uit. Deze uitdaging moeten wij met elkaar oppakken."

Aan het einde van het programma zijn twee circulaire schilderijen aan deelnemers verloot. Het Melkmeisje van Vermeer en de Nachtwacht van Rembrandt, met mondkapje én circulair. Het zijn replica’s gemaakt van een bureaublad voorzien van circulaire verf.

IJmond Duurzaam Award

Tijdens de conferentie werd ook de winnaar van de IJmond Duurzaam Award bekend gemaakt. Deze award wordt sinds 2013 uitgereikt aan het een bedrijf in de IJmond dat duurzaam onderneemt. BTAC Solutions is de winnaar van de IJmond Duurzaam Award 2021. “Geweldig, ongelooflijk gaaf!” Willem Jonkman van BTAC Solutions is trots dat hij zich de winnaar van de IJmond Duurzaam Award 2021 mag noemen. “Hij komt midden in de zaak te staan. En ik hoop dat andere ondernemers met me in gesprek willen over duurzaamheid, ik sta er open voor.” De jury had de moeilijke keuze uit BTAC Solutions, Patina Dakdenkers en Crown Van Gelder. Meer weten of de genomineerden of kans maken op de IJmond Duurzaam Award 2022? Ga naar www.odijmond.nl/award.

Europees Interreg 2 zeeën programma

De startconferentie was een onderdeel van het Euopese Interreg 2 zeeën programma Upcycle Your Waste (UYW). Een samenwerkingsverband tussen verschillende Europese landen, namelijk Nederland, België, Frank en Engeland. Door deze internationale samenwerking worden kennis en kunde gebundeld. Het doel is het verkleinen van afvalstromen door afvalstromen om te zetten in nieuwe grondstoffen en producten: afvalupcycling. Dankzij financiering vanuit het programma ERFO (Europees fonds voor Regionale ontwikkeling) kunnen bedrijven gratis deelnemen. Meer informatie op www.upcycleyourwaste.com.