GreenBiz Green Deal: eerstejaars monitoring

Gepubliceerd op 16 april 2021

Meer dan een jaar geleden hebben de eerste ondernemers in de IJmond de GreenBiz Green Deal ondertekend. Met de ondertekening van de GreenBiz Green Deal hebben zij de intentie uitgesproken om aan de slag te gaan met verduurzaming. Zowel verduurzaming van het pand als deelname in (collectieve) initiatieven vanuit GreenBiz IJmond.

Met een energiescan, uitgevoerd door Klimaatroute, zijn de kansen en mogelijkheden in beeld gebracht. 2020 is – door de coronacrisis, natuurlijk een bijzonder jaar geweest en toch zijn er flinke stappen gezet en resultaten behaald. Wij houden, samen met Klimaatroute, vinger aan de pols en begeleiden waar gewenst.

Nu gaan wij in het kader van een – in de GreenBiz Deal opgenomen- (jaarlijkse) monitoring samen met deze ondernemers in gesprek. Een mooi moment om de balans op te maken, ervaringen te delen, te horen waar deelnemers ondersteuning kunnen gebruiken en succesverhalen te noteren! Samen gaan we voor een energiepositief bedrijventerrein!

Inmiddels hebben we ruim 60 deelnemers in de IJmond. Heeft u al getekend?