Vijftien jaar lang gegarandeerd een vast bedrag voor uw opgewekte zonne-energie?

Gepubliceerd op 15 april 2021

Een SDE++ subsidie biedt uitkomst. De subsidie is bedoeld voor het bedrijfsleven en stimuleert naast energieproductie ook CO2-reductie.

Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. Wij helpen ondernemers bij de subsidieaanvraag voor de grotere pv-installaties. In Uitgeest is dit in het najaar 2020 in samenwerking met bureau Over Morgen uitgevoerd en dat heeft mooie resultaten opgeleverd!

Welke resultaten zijn er geboekt in Uitgeest?

Bureau Over Morgen heeft, in opdracht van Provincie Noord-Holland en in samenwerking met ons, ondernemers in Gemeente Uitgeest benaderd en geholpen met een SDE++aanvraag onder de noemer Zon op Dak in Uitgeest. Voor alle deelnemende bedrijven in Uitgeest is de beschikking nu toegekend, op 1 na waar de subsidieverstrekker (RvO) heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor de beoordeling. Het resultaat:
- Grootschalige zonnepaneleninstallaties op 13 bedrijfsdaken;
- Totaal dakoppervlak van ongeveer 12.365 m2 met zonnepanelen.
De bedrijven hebben 1,5 jaar de tijd om verdere voorbereidingen te treffen en de pv-panelen in productie te nemen.