Eindresultaat project met Europese Interreg-subsidie: toegankelijk verduurzamen voor bedrijven in IJmond met GreenBiz Energy

Gepubliceerd op 25 mei 2021

Op 19 mei was het zover: de Ports Energy and Carbon Savings (PECS) eindconferentie. De digitale Europese conferentie om het meerjarige werk voor het verduurzamen van bedrijven in havengebonden gebieden af te ronden. Europese partners uit Engeland, Frankrijk, België en Nederland spraken over de behaalde resultaten, de internationale samenwerking en er was een paneldiscussie.

“Wij gaan vandaag het project afronden. Een mooi moment om terug te kijken naar de afgelopen jaren. Wij hebben verschillende middelen en methoden ontwikkeld om de verduurzaming bij bedrijven verder te helpen." Er zijn verschillende middelen ontworpen, namelijk een nieuw soort Linkspan in Porthsmouth, een Ponton dat duurzame stroom opwekt in Oostende en natuurlijk het LEM-platform (GreenBiz Energy) in de IJmond.

“Ons grote succes is het koppelen van verschillende bedrijven op een bedrijventerrein aan onze lokale energie markt (LEM). Wij hebben dit GreenBiz Energy genoemd. Enerzijds besparen bedrijven geld door energie lokaal te produceren en te consumeren. Anderzijds dragen zij bij aan de verlagen van de CO2-uitstoot in de IJmond.”, Nick Ruiter, projectleider PECS-project.

Duurzaamheidsadviezen voor havens

De kracht van het project ligt in de internationale, maar ook nationale samenwerking. De geboekte resultaten zijn daaraan grotendeels te danken. “Ik roep (haven)bedrijven op om contact op te nemen met lokale overheden en de samenwerking te zoeken. Bekijk gezamenlijk de duurzaamheidsmogelijkheden, breng bedrijven bij elkaar en onderzoek de (financiële) mogelijkheden. Het PECS-project is een mooie start, maar er is nog veel werk aan de winkel”, aldus Yvon Timmerman, Belgium Parcels Service, België.

Europees Interreg 2 zeeën programma

De eindconferentie was een onderdeel van het Europese Interreg 2 zeeën programma Ports Energy and Carbon Savings (PECS). Een samenwerkingsverband tussen verschillende Europese landen, namelijk Nederland, België, Frank en Engeland. Door deze internationale samenwerking worden kennis en kunde gebundeld. Het doel is het verduurzamen van havens door de CO2-uitstoot te verminderen. Dankzij financiering vanuit het programma ERFO (Europees fonds voor Regionale ontwikkeling) kunnen bedrijven gratis gebruik maken van de aangeboden middelen. Meer informatie op www.pecs2seas.eu.