Verzekerbaarheid van zonnepaneleninstallaties

Gepubliceerd op 6 juli 2021

Steeds meer bedrijven kiezen voor de aanschaf van zonnepanelen. Er zijn steeds meer signalen uit de markt dat zonnepanelen niet volgende de juiste voorschriften zijn geïnstalleerd. Bij onjuist geïnstalleerde panelen is er een mogelijkheid op (brand)schade met alle gevolgen van dien. Daarom kunnen stellen verzekeraars eisen stellen. Lees meer over de verzekerbaarheid van zonnepanelen.

Neem contact op met de verzekeraar

Neem voor de aanleg van een zonnepaneleninstallatie contact op met een verzekeraar omdat zij aanvullende eisen kunnen stellen bij de installatie van zonnepanelen. Het is namelijk situatie- en gebouwafhankelijk aan welke eisen u als ondernemer moet voldoen. Ook kan de verzekeraar een keuring verplichten.

Soort keuring

Verzekeraars willen (brand)schade bij zonnepanelen in de toekomst voorkomen. Daarom kunnen zij ondernemers verplichten om zonnepanelen en het bijbehorende elektrasysteem te laten keuren. Een goede opleveringskeuring en periodieke herkeuring is noodzakelijk voor het (brand)veilig hebben en houden van een zonnepaneleninstallatie. Keuring van zonnepaneleninstallaties kan worden uitgevoerd aan de hand van de norm NEN-EN-IEC 62446-1. Deze keuring is niet bij wet verplicht gesteld.

De SCIOS Scope 12 keuring

De SCIOS Scope 12 is een certificeringsregeling voor keuring van zonnepaneleninstallaties en wordt uitgevoerd door een gecertificeerde partij, een zogenoemde SCIOS Scope 12 partij. Deze certificatieregeling wordt onder accreditatie uitgevoerd en omvat zowel eisen aan het bedrijf als aan de inspecteur die de keuring uitvoert.

De keuring bestaat uit:

  • Een opleveringskeuring (wordt éénmalig uitgevoerd);
  • Periodieke herkeuring (om de 3 tot 5 jaar).