Stel uw (verplichte) energielabel C of beter voor uw kantoorpand tijdig vast!

Gepubliceerd op 6 juli 2021

Per 1 januari 2023 is het verplicht – volgens het Bouwbesluit - om voor uw kantoorpand een vastgesteld energielabel C of beter te hebben. Heeft u op deze datum geen vastgesteld energielabel C of beter? Dan mag u uw kantoorgebouw niet meer gebruiken. De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van een energielabel ligt bij de pandeigenaar.

Het energielabel C of hoger voldoet bij de meerderheid niet

Landelijk blijkt dat van de in totaal 63.000 label C-plichtige kantoren circa 35% een label C of beter heeft. 12% heeft een label D of slechter en 53% heeft geen geldig energielabel. Er ligt dus een opgave! Deze opgave ligt vooral bij de kleine (particuliere) en private eigenaren/investeerders. Zij zijn vaak onvoldoende geïnformeerd over de labelplicht. Ook hebben zij te weinig kennis of bewustzijn over de te nemen maatregelen. Vaak weten de huurders niets van deze verplichting en spreken eigenaren daarom niet aan.

Energielabel C is met kleine aanpassingen vaak snel behaald

Door het toepassen van bijvoorbeeld ledverlichting (eventueel in combinatie met bijvoorbeeld daglichtafhankelijke regeling en enkele zonnepanelen), is het energielabel C relatief eenvoudig te bereiken. Voor een deel van de panden zijn wel ingrijpender maatregelen nodig (zowel in geld als tijd) bijvoorbeeld als het gaat om (vormen van) isolatie.

Met een informatiecampagne en collectieve aanpak helpen wij u

Wij starten daarom in het najaar een informatiecampagne over het energielabel waarin wij u informeren over het energielabel, hoe u deze kunt vaststellen of verhogen en hoe GreenBiz IJmond u daarbij kan ondersteunen.

Lees meer in bijgevoegde factsheet.


Factsheet energielabel C met stappenplan