Kansen voor verduurzamen van uw bedrijfspand met SVM-subsidie

Gepubliceerd op 16 november 2021

Financieel voordeel behalen en energiekosten verlagen: de twee belangrijke pluspunten wanneer je investeert in energiebesparende maatregelen. De Nederlandse overheid stelt voor ondernemers verschillende subsidies beschikbaar voor energiebesparing en duurzame opwekking. Eén daarvan is de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Met de subsidie kunnen ondernemers een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft inzicht in het verder verduurzamen van de onderneming. Ook subsidieert de SVM  ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. Deze ondersteuning kan heel divers zijn, van ondersteuning bij het opvragen van offertes, een financiële doorrekening of inhuur van expertise voor een uit te werken maatregel. Een mooie kans voor opdrachtgevers in combinatie met de label C-verplichting voor kantoren vanaf 2023 en nu nog geldende subsidiekansen.

Belangrijkste voorwaarden voor subsidie voor verduurzaming bedrijfspand

 • De aanvrager moet een MKB-onderneming zijn (maximaal 250 fte’s en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen);
 • De aanvrager is eigenaar of huurder van een (gedeelte van een) bedrijfsgebouw;
 • Het energieverbruik is < 25.000 m³ aardgas en < 50.000 kWh per jaar per pand;
 • Per bedrijfspand kunt u één keer subsidie aanvragen;
 • De aanvrager heeft de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.

Let op: Ingediende subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst gerangschikt. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt! De subsidieregeling is geopend tot en met 30 september 2022.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

 • 80% van de gemaakte kosten voor het advies, met een minimum van €400 en een maximum van €750;
 • 80% van de gemaakte kosten voor ondersteuning, met een maximum van €2.500;
 • De totale subsidie bedraagt maximaal €2.500.

Eisen aan energieadvies

Het energieadvies moet de volgende gegevens van het bedrijfspand en de bedrijfsvoering bevatten:

 • Een opgave van het energieverbruik in m³ aardgas en kWh van het afgelopen jaar.
 • Een beschrijving van het verbruik omgerekend naar CO2-uitstoot.
 • Een beschrijving van de mogelijke energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen.
  • Per maatregel een beschrijving van de potentiële energiebesparing of reductie van CO2-uitstoot;
  • Per maatregel de verwachte terugverdientijd.