Kagerweg Energiepositief: kostenneutraal verduurzamen

Gepubliceerd op 8 mei 2017

Het project Kagerweg Energiepositief biedt ondernemers de kans om gezamenlijk hun bedrijventerrein grootschalig en flexibel te verduurzamen, door een slimme combinatie van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Maar wat dit project echt onderscheidt, is dat dit kostenneutraal gebeurt. Belangrijke voorwaarde is dat voldoende bedrijven deelnemen. Het gaat hier om bedrijven die samen zorgen voor 70% van totale energieverbruik van het bedrijventerrein.

Meer informatie vindt u op www.greenbizijmond.nl/kagerwegenergiepositief !

Sinds 2011 werken bedrijven op bedrijventerrein Kagerweg-Oost samen aan het verduurzamen van hun bedrijventerrein. Daarmee bouwden zij aan de basis van waar nu GreenBiz IJmond voor staat. In die jaren boekten de bedrijven in Beverwijk diverse succesvolle resultaten. Nu willen zij meer. Met de ambitie om als bedrijventerrein energiepositief te worden, willen de Beverwijkse ondernemers Kagerweg een van de meest vooruitstrevende bedrijventerreinen van Nederland maken.

De regio IJmond volgt hiermee de landelijke trend waarbij steeds meer bedrijven het voortouw nemen in het treffen van maatregelen om het verbruik van energie in de vorm van fossiele brandstoffen drastisch te verminderen. Een noodzakelijke ontwikkeling omdat het Energieakkoord hoge ambities kent op het gebied van energiebesparing, klimaatbeleid en hernieuwbare energie.

Waar begin je?

Verduurzamen wordt gemakkelijker wanneer je krachten bundelt. De resultaten binnen GreenBiz IJmond onderbouwen dat. Om te verduurzamen is het ook noodzakelijk om te investeren. Om bedrijven hierin te faciliteren start GreenBiz IJmond op de Kagerweg met een uniek project van Stichting Bedrijfsterreinen Energiepositief (BE+).

Bent u gevestigd op de Kagerweg?

Voor meer informatie bent u van harte welkom op:

  • de barbecuebijeenkomst op 8 juni, inloop vanaf 15.30 óf
  • de ontbijtbijeenkomst op 13 juni, inloop vanaf 07.30

GreenBiz, wethouder Tim De Rudder en BE+ vertellen u dan graag meer.