Potentieelscan door TNO voor Kagerweg Energiepositief

Gepubliceerd op 22 mei 2017

Voor het project Kagerweg Energiepositief heeft TNO vier potentieelkaarten ontwikkeld. Op deze kaarten wordt een inschatting gemaakt van mogelijke gas- en elektriciteitsbesparing. De vier kaarten hebben als onderwerpen isolatie, Ledverlichting, zonnepanelen (pv) en warmtepompen. In dit project krijgen ondernemers van de Kagerweg (Wijkermeer) de kans om kostenneutraal te verduurzamen.

Op bedrijfsniveau zijn openbaar beschikbare gegevens en kentallen verzameld. Vervolgens is deze data gebruikt voor het berekenen van potentiele besparing op basis van de zojuist genoemde maatregelen.

Hierbij wordt zowel gekeken naar de kosten van implementatie als naar de verwachte besparing die een maatregel oplevert. Met de huidige resultaten kan gezegd worden dat de Kagerweg een hoog potentieel heeft voor besparing op het gebied van gas en elektriciteit.

Wanneer u naar een van de twee energiepositieve bijeenkomsten komt, krijgt u direct inzicht in de definitieve kaarten én krijgt u voor uw eigen bedrijf een kaart met potentiële besparing. U kunt zich hier aanmelden.

Ook kunt u nu al een bedrijfspresentatie aanvragen via greenbiz@odijmond.nl, waar direct uitleg wordt gegeven over uw potentieelkaarten.

GreenBizBeverwijk nodigt u uit