Project Kagerweg Energiepositief met energieonderzoeken officieel van start

Gepubliceerd op 11 juli 2017

Het project Kagerweg Energiepositief biedt ondernemers de kans om gezamenlijk hun panden en bedrijventerrein kostenneutraal, grootschalig en flexibel te verduurzamen. Nu bedrijven die samen zorgen voor 70% van het energieverbruik de intentie om mee te doen hebben ondertekend, gaat het project officieel van start.

‘Het project wordt voortvarend aangepakt: de inventarisatie van ons pand en energieverbruik heeft inmiddels al plaatsgevonden’, aldus ondernemer Jan Brakenhoff van Brakenhoff BV. Hij is de eerste die na GreenBiz Beverwijk de intentieverklaring ondertekende.

MVO doelstellingen

Jan Brakenhoff: ‘Vorig jaar zijn we zelf bezig geweest met onderzoek naar zonnepanelen, dit project sluit daar prachtig op aan. We willen ons steentje bijdragen aan de CO2-reductie. Ook past dit project binnen onze MVO doelstellingen.’ WM3, de partij die namens GreenBiz-partner Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) de energieonderzoeken afneemt, is inmiddels gestart met inventarisaties bij de deelnemende bedrijven. De eerste stap naar een energiepositief bedrijventerrein is gezet.

energiepositief

Sluit nu aan

Het doel is het gehele bedrijventerrein energiepositief te krijgen. GreenBiz Beverwijk zal daarom ook de komende weken nog actief contact zoeken met ondernemers op het terrein. Nu we al met zo’n enthousiaste groep ondernemers aan de slag gaan, kunt u natuurlijk niet achterblijven!

Bent u gevestigd op het terrein en heeft u interesse? Meer informatie vindt u op www.greenbizijmond.nl/kagerwegenergiepositief. Ook kunt u via GreenBiz uw vragen stellen voor de ondernemers die reeds getekend hebben en inmiddels gestart zijn met het traject. Hiervoor kunt u contact opnemen via greenbiz@odijmond.nl.