Circulaire economie: Een toekomst zonder afval

Gepubliceerd op 3 januari 2018

Een van de grootste maatschappelijke uitdagingen van dit moment is het verduurzamen van onze samenleving. Daarom heeft de Nederlandse overheid zichzelf ten doel gesteld om in 2050 volledig over te zijn op een circulaire economie. Dit houdt in dat het hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd wordt, waardoor zowel de productie van afval als waardevernietiging van producten geminimaliseerd worden.

De transitie naar een circulaire economie is hard nodig. Economische groei in combinatie met een toenemende wereldbevolking zorgen er met de huidige bedrijfsmodellen voor dat onze grondstoffenvoorraad alleen maar kleiner wordt. En die voorraad is eindig. Om de circulaire economie te stimuleren en inzicht te krijgen in de kansen liggen heeft Omgevingsdienst IJmond door consultancybureau Metabolic een rapport op laten stellen.

Circulaire economie draagt positief bij aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Er liggen ook kansen op economisch gebied. Bedrijven worden minder afhankelijk van schaarse grondstoffen en nieuwe lokale werkgelegenheid krijgt door dienstverlening, hergebruik, reparatie en recycling van producten en grondstoffen een kans.

kenmerken circulaire regio

Voor de transitie naar een circulaire economie zijn nieuwe bedrijfsmodellen nodig. Wetgeving rondom afval en grondstoffen sluit nog niet altijd aan bij nieuwe bedrijfsmodellen. Daarom heeft het ministerie van economische zaken en klimaat het initiatief Ruimte in regels voor groene groei opgestart.

Wettelijke barrière? Neem contact op met Ruimte in regels

Loopt u als ondernemer tegen een wettelijke barrière aan? Neem dan contact op met dit loket. Het programma bespreekt het probleem en de onderliggende oorzaken met u. Er wordt met relevante partijen naar een oplossing gezocht, maatwerk staat hierbij centraal. Ook kunt u Omgevingsdienst IJmond en GreenBiz IJmond benaderen met algemene vragen.


Lees meer

Het rapport IJmond Circulair van Metabolic is op te vragen via greenbiz@odijmond.nl.