Artikel RVO: Omgevingsdienst IJmond stimuleert ondernemers om energie te besparen

Gepubliceerd op 26 juli 2018

RVO vroeg onlangs aan Omgevingsdienst IJmond hoe je stimulering van duurzaamheid combineert met naleving ervan. Auteur: Onno Kronenberg.

Omgevingsdienst IJmond is verantwoordelijk voor de naleving van de Wet milieubeheer. Bovendien stimuleert de dienst bedrijven om energie te besparen, een verplichting die voortkomt uit deze wet. Maar hoe combineer je naleving met stimulering?

Omgevingsdienst IJmond hanteert twee sporen, een handhavingsspoor en een stimuleringsspoor. ‘Voor milieuhandhaving werken we met diverse maatregelenlijsten, die we bij bedrijfscontroles doornemen’, vertelt Erna Hilbers, projectleider duurzaamheid bij de omgevingsdienst.

Om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen, leggen we naast handhaving de nadruk op stimulering.’

GreenBiz IJmond

In de samenwerkingsregio IJmond stak een aantal ondernemers zijn nek uit. Met een kerngroep richtten de ondernemers de stichting GreenBiz IJmond op. Daarin werken zij samen met de Omgevingsdienst IJmond aan de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen. De ondernemers bepalen grotendeels zelf de koers. De omgevingsdienst ondersteunt GreenBiz met onder meer advies, communicatie en begeleiding bij subsidieaanvragen.

Succesvolle stimuleringsprojecten

Hilbers is enthousiast over de samenwerking. Een mooi voorbeeld is het project Kagerweg Energiepositief. Dat biedt ondernemers de kans om gezamenlijk hun panden en bedrijventerrein kostenneutraal, grootschalig en flexibel te verduurzamen. Bijvoorbeeld door eerst optimaal te besparen, door zonnepanelen en (op termijn) een windmolen te plaatsen. Maar ook door onderzoek te doen naar de mogelijkheid om van aardgas af te komen. Inmiddels sloten ruim dertig bedrijven zich aan bij het project.

Ledverlichting en zonnepanelen

Een van die bedrijven is Infra Consult Van Dooren. Na uitgebreid onderzoek nam deze aannemer concrete stappen voor een toekomstbestendige, duurzame onderneming. Het bedrijf stapte over naar ledverlichting en verwacht binnenkort zonnepanelen te kunnen installeren. ‘Kagerweg Energiepositief is een prachtig initiatief’, zegt directeur Rob van Dooren. ‘We waren al bezig met onderzoek naar besparings- en verduurzamingsmogelijkheden toen dit project voorbij kwam. We hebben de kans direct gegrepen.’

Gebiedsbrede maatregelen

Blijkbaar lukt het goed om bedrijven te mobiliseren voor dit duurzaamheidsinitiatief. ‘Steeds meer ondernemers overwegen zich aan te sluiten, omdat we hen zoveel mogelijk proberen te ontzorgen en we een positieve sfeer rondom duurzaamheid creëren. Zo ontstaat er een beweging, krijgen we een steviger organisatie en kunnen we plannen maken voor gebiedsbrede maatregelen’, aldus Hilbers.

Onzekere factoren

Het is volgens Hilbers niet gemakkelijk om álle bedrijven mee te krijgen. ‘Voor het mkb is energiebesparing bijvoorbeeld niet altijd topprioriteit. Onzekere factoren spelen ook een rol, zoals de ontwikkeling van de zonne-energiemarkt en de salderingsregeling. Daardoor vragen bedrijven zich af of het nog wel loont om te investeren in duurzame energie.’

Autoriteit

Hilbers wijst bedrijven op de wettelijke plicht van de Omgevingsdienst om hen te overtuigen van het belang van energiebesparing. Ze probeert deze bedrijven zoveel mogelijk te ontzorgen. Heeft ze tips voor andere omgevingsdiensten? ‘Luister naar de ondernemers. Zoek samenwerking met hen, motiveer, adviseer en ondersteun hen, en maak waar wat je zegt. Zo word je echt een autoriteit op het gebied van stimulering van energiebesparing.’

Meer informatie


Informatieplicht energiebesparing

Energiebesparing is verplicht. Het is de eerste stap richting een CO₂-neutrale energiehuishouding met duurzame energiebronnen. De energiebesparingsplicht staat in de Wet milieubeheer. Volgend jaar verandert deze wet. Dan moet elk bedrijf zelf aangeven hoe het aan de wettelijke eisen voor energiebesparing voldoet. Dit heet de informatieplicht. Met de informatieplicht wil de overheid de energiebesparing door bedrijven versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO₂-vrij Nederland een impuls.