De Pijp Energiepositief van start: grootschalig verduurzamen en voorbereiden op wetgeving

Gepubliceerd op 20 augustus 2018

Samen zorgen voor een energiepositief bedrijventerrein en tegelijkertijd de mogelijkheid krijgen u voor te bereiden op veranderende wetgeving. Voor ondernemers op bedrijventerrein De Pijp is het vanaf nu mogelijk aan te sluiten bij het project De Pijp Energiepositief. Na de start van het Energiepositief-project op bedrijventerrein Kagerweg/Wijkermeer, waar meer dan 30 ondernemers aan meedoen, breidt GreenBiz nu uit naar bedrijventerrein De Pijp.

De Pijp Energiepositief zorgt voor resultaten door een slimme combinatie van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Bij deelname aan het project is de eerste stap het afnemen van een energieonderzoek door Meijer Energie- en Milieumanagement. Voor dit onderzoek hoeft de ondernemer slechts € 300,- zelf te betalen. Omgevingsdienst IJmond vult het bedrag met behulp van de HIRB-subsidie aan.

Wetgeving

Uit het energieonderzoek komen adviezen voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Door de adviezen op te volgen, voldoet uw onderneming direct aan de verplichtingen van de overheid in het kader van de Erkende Maatregelen, zoals vernoemd in het Activiteitenbesluit. Nog een voordeel van uw deelname aan dit project is dat u na het treffen van maatregelen bent voorbereid op de nieuwe regelgeving Omgekeerde Bewijslast. Vanaf volgend jaar dienen ondernemers zelf een melding te doen van de duurzaamheidsmaatregelen die ze hebben getroffen, dankzij De Pijp Energiepositief heeft u de meeste informatie al verzameld.

Bent u erbij?

Voor de start van het project is het van groot belang dat minimaal 30 ondernemers deelnemen. Zij dienen daarvoor de intentieverklaring te hebben getekend. Doet u mee? We vertellen u graag meer.

U bent van harte welkom op donderdag 27 september of dinsdag 2 oktober voor de ontbijtbijeenkomsten in de Skybox van Daalimpex, inloop 07.30 uur. Het programma en aanmelden kan op www.greenbizijmond.nl/aanmelden-energiepositief. Meer informatie vindt u op www.greenbizijmond.nl/depijpenergiepositief.

Interreg Port Energy and Carbon Saving

Het gebied Kagerweg/Wijkermeer en De Pijp is ook het terrein waar het Interreg-project Ports Energy and Carbon Savings plaatsvindt. Dankzij het EU-programma Interreg 2 Zeeën kan Omgevingsdienst IJmond de verduurzaming van het havengebied in de gemeenten Beverwijk en Velsen versnellen met onder andere het ontwikkelen van een LEM-platform. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ondersteunt dit project, net als de Provincie Noord-Holland. Meer informatie hierover vindt u op www.odijmond.nl/interregpecs.

Andere ondernemers die meer informatie willen over het verduurzamen van het eigen bedrijf kunnen terecht op www.greenbizijmond.nl.

GreenBiz IJmond nodigt u uit