Vanaf 1 juli 2019 verplicht informatie leveren over energiebesparende maatregelen

Gepubliceerd op 25 april 2019

Valt u met uw onderneming onder artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer? Dan dient u vanaf 1 juli aan de Informatieplicht te voldoen. Dit betekent dat u vierjaarlijks het bevoegd gezag moet informeren over genomen energiebesparende maatregelen.

Voor 1 juli 2019 moeten ondernemers met een verbruik vanaf 50.000 kWh en/of vanaf 25.000 m3 een melding doen via het e-loket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Eerder opgestelde energierapporten, scans, certificering middels een keurmerk. kunnen gebruikt worden bij het invullen van de melding. Let wel: het hebben van deze rapporten geeft geen vrijstelling van de meldingsplicht, u dient zelf in de portal een melding te doen.

Eerder bestond al de verplichting tot energiebesparing op grond van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. Daaruit zijn de Erkende Maatregelen voortgekomen. Nu komt daar de Informatieplicht bij. Op basis van de meldingen van de Informatieplicht zal het bevoegd gezag een prioritering maken in de bedrijfscontroles door toezicht en handhaving.


Meer weten

Online loket - dien direct uw melding in

Informatie en links