Denk mee in onderzoek naar haalbaarheid windenergie op bedrijventerreinen

Gepubliceerd op 8 mei 2019

Collega Debbie Beentjes onderzoekt voor haar opleiding Science, Business and Innovation de haalbaarheid van windenergie op bedrijventerreinen. In opdracht van Omgevingsdienst IJmond, met zeer bruikbare resultaten voor GreenBiz. Denkt u mee?

"Voor mijn onderzoek wil ik peilen wat de mening over windenergie op de bedrijventerreinen is. Deze enquête zal ik gebruiken om de sociale haalbaarheid van windenergie te bepalen", aldus Debbie Beentjes.

De (anonieme) enquête duurt ongeveer 5 minuten en de resultaten worden alleen gebruikt voor dit betreffende onderzoek. Aan het eind van de enquête heeft u de mogelijkheid om uw contactgegevens achter te laten indien u mee wilt werken aan een kort interview om de onderzoeksresultaten verder te onderbouwen.

Vul hier de enquête in.

Heeft u vragen? Mail ze naar dbeentjes@odijmond.nl.