BE+ laat bedrijven zonder verandering in cashflow verduurzamen

Gepubliceerd op 26 januari 2017

Door krachten te bundelen en met kennis en ervaring van anderen te werken wil Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) een grote inhaalslag maken als het aankomt op verduurzamen van bedrijventerreinen: 250 terreinen energiepositief. Zonder de cashflow aan te tasten, kan een terrein middels 6 stappen tot een energiepositief resultaat komen.

Kennis is er, maar toch wordt vaak het wiel opnieuw uitgevonden als het gaat om verduurzamen. BE+ heeft eigen initiatieven die tot stand zijn gekomen door het bundelen van krachten. En GreenBiz IJmond kan hiervan leren, maar ook bijdragen met de kennis en ervaring die zij heeft opgedaan. Zo is het mogelijk om een versnelling van verduurzaming te realiseren.

Landelijk 250 bedrijventerreinen energiepositief

Er moet ingegrepen worden, zo ook volgens het Energieakkoord. Toch heeft slechts 5% van het MKB daadwerkelijk geïnvesteerd in duurzame energie. Als er 250 bedrijventerreinen verduurzamen, kan er een grote inhaalslag gemaakt worden. Het gaat om een energiebesparing van 32 PJ in 2021. Dat is in één klap 33% van het Energieakkoord.

Stappenplan

BE+ werkt aan de hand van een stappenplan om tot een energiepositief bedrijf te komen en pakken door waar het terrein op dat moment al stappen heeft gezet. Het grootste voordeel: het bedrijf hoeft niet direct te investeren om te verduurzamen.

stappenplan

BE+

BE+ (www.bepositief.nl) is een initiatief van SKBN, WM3 Energie, TNO en Oost NV. Ze zijn al een aantal jaren bezig met verduurzamen en door onze krachten te bundelen willen ze bedrijven in Nederland helpen om nú de duurzame weg naar de toekomst in te slaan.