GreenBiz IJmond - Maart 2018

GreenBiz IJmond
GreenBiz IJmond - Maart 2018

De afgelopen tijd stond voor GreenBiz IJmond in het teken van Kagerweg Energiepositief, circulaire economie en subsidies! Lees er meer over in onze nieuwsbrief.

CEcongres

Circulair in het Noordzeekanaalgebied

De provincie Noord-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Dit betekent dat afvalstoffen maximaal worden hergebruikt. En dat vraagt om een grote verandering in denken en doen, bijvoorbeeld in het productieproces.

De onderneming Cirkellab doet in de regio Noordzeekanaalgebied onderzoek naar gebruik van rest- en grondstoffen. We willen zo meer inzicht krijgen in de inzet, met de bedoeling kringlopen op den duur zo veel mogelijk regionaal te sluiten en dus circulair te werken. Als pilot is gekozen voor bedrijventerrein Business Park IJmond.

Bent u gevestigd op dit terrein? Ziet u kansen? Neem contact op met mevr. Monster of dhr. Put via info@cirkellab.nl.

Innoveren doe je niet alleen

Subsidie krijgen. Niet voor maatregelen, maar voor begeleiding van innovatieve en duurzame veranderingen in uw bedrijf. Die mogelijkheid is er nu met het Investeringsgereedprogramma PIM en het versnellingsprogramma GO!-NH.

Aanmelden collectieve inkoop Broekerwerf tot 25 maart

Zonnepanelen GBOV

Daken op bedrijventerrein Broekerwerf voorzien van zonnepanelen, dat was het doel toen de collectieve inkoop via GreenBiz bedrijf PWN van start ging. Nu het project weer een doorstart maakt, kunnen bedrijven op de Broekerwerf zich aanmelden om mee te delen in de collectieve inkoop. Tot 25 maart kunnen bedrijven zich aanmelden, ook kan er bij Omgevingsdienst IJmond een indicatieve berekening aangevraagd worden via dhr. Boudesteijn via eboudesteijn@odijmond.nl.

Eerste duurzame stappen in project Kagerweg Energiepositief

In juni 2017 startte het grootse GreenBiz-project Kagerweg Energiepositief met de intentie bedrijventerrein Kagerweg/Wijkermeer energiepositief te maken. Inmiddels hebben meer dan dertig ondernemers zich aangesloten. Na de inventarisaties en energieonderzoeken is nu, ruim een half jaar later, Infra Consult Van Dooren het eerste bedrijf dat concrete stappen neemt richting een toekomstbestendige, duurzame onderneming.

nieuwsbrief

Nieuwe aanvraagmogelijkheden HIRB

Vanaf 2 april tot 26 april kunnen bedrijventerreinen aanspraak maken op de Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen Noord-Holland (HIRB)-subsidie. In september zal de toekenning worden bekendgemaakt. Het gaat om een totaalbedrag van € 2.100.000,-.

Subsidie kan worden verstrekt voor de herstructurering van bedrijventerreinen in de vorm van fysieke maatregelen of procesmaatregelen. Een aanvraag maakt meer kans als er eerder nog niets ontvangen is en de aanvraag moet kloppen ten tijde van de aanvraag van de subsidie.

Meer informatie? Neem contact op met GreenBiz via greenbiz@odijmond.nl.

GreenBiz IJmond

GreenBiz IJmond is een initiatief voor en door ondernemers. In het kader van GreenBiz IJmond werken ondernemers samen aan het verduurzamen van eigen bedrijf en bedrijventerrein. Omgevingsdienst IJmond ondersteunt de GreenBiz-bedrijven kosteloos bij hun activiteiten maar bijvoorbeeld ook door middel van advies, organiseren van informatie-avonden en denkkracht over energiebesparing en duurzame energie of het begeleiden van subsidieaanvragen.

Voor meer informatie of deelname kunt u terecht op www.greenbizijmond.nl of stuur een e-mail naar greenbiz@odijmond.nl.

Wanneer u deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Volg ons ook op LinkedInlogo en Twitterlogo