GreenBiz IJmond - November 2018

Gbiz_IJmond_groot
GreenBiz IJmond - November 2018

Tijd voor een update! GreenBiz IJmond wordt steeds actiever op de terreinen in Uitgeest en Velserbroek, met succes. En ook in Beverwijk en Velsen lopen de projecten door: zo kunt u zich als ondernemer op De Pijp nog tot eind van de maand opgeven voor een gesubsidieerd energieonderzoek

GreenBiz Uitgeest en GreenBiz Broekerwerf

In het tweede kwartaal van 2018 zijn de banden met de bedrijventerreinen in Uitgeest en Velserbroek weer aangehaald. In vervolg op een constructief overleg met ondernemers uit het oude en nieuwe GreenBiz-kernteam Uitgeest en een goed bezochte bedrijvenborrel van de OV IJmond bij onderneemster Mariëlle de Ruijter-de Groot van Wine & Gifts, kunnen we nu concreet aan de slag met het verder verduurzamen van bedrijventerrein Uitgeest Noord.

Onder de noemer ‘Uitgeest Noord Energiepositief’ willen we starten met het doen van energieonderzoeken en het actief aanbieden van metingen met onze datalogger en warmtecamera. Daarnaast zijn we actief betrokken bij het herstructureringsplan voor het bedrijventerrein, dat door de gemeente Uitgeest wordt geleid. In een enquête die binnenkort door de gemeente bij ondernemers op de digitale mat valt, is ook een flink aantal duurzaamheidsvragen opgenomen en nodigen we ondernemers nadrukkelijk uit om mee te doen met het energieonderzoek van GreenBiz.

Ook op bedrijventerrein Broekerwerf in Velserbroek hebben een aantal ondernemers zich opgeworpen om in het kernteam GreenBiz plaats te nemen. Hier willen we als eerste om tafel met vastgoedeigenaren die panden op het bedrijventerrein hebben, om bij hen te inventariseren welke mogelijkheden zij zien om hun panden te verduurzamen. Daarnaast willen we ook op dit bedrijventerrein aan de slag met energieonderzoeken en de metingen met de datalogger en warmtecamera.

Sluit nog aan! De Pijp Energiepositief

Inmiddels hebben enthousiaste ondernemers zich verzameld voor het project De Pijp Energiepositief, waarbij we ondernemingen en terrein zo veel mogelijk proberen te verduurzamen door diverse kleine en grote maatregelen. De energieonderzoeken, waar dit project mee start, zijn gesubsidieerd met de HIRB-subsidie. Wilt u daar nog gebruik van maken? Meldt u dan voor 30 november aan via greenbiz@odijmond.nl. Ook komen we graag bij u langs.

De kip of het ei?

We komen op de bedrijventerreinen waar we actief zijn met het Energiepositief-project vaak het 'de kip of het ei’ verhaal tegen: een vastgoedeigenaar wil wel maatregelen nemen, maar wil of kan dat pas doen als hij afspraken met zijn huurders heeft gemaakt. Een huurder wil wel maatregelen nemen, maar moet daarvoor toestemming hebben van de vastgoedeigenaar of heeft (mede)investering nodig van de vastgoedeigenaar. GreenBiz richt zich de komende tijd op het zoeken va de gemene deler tussen deze partijen: dat is belangrijk om verduurzaming voort te zetten.

foto bord Kagerweg-Interreg (zonnepanelen)

GreenBiz IJmond

GreenBiz IJmond is een initiatief voor en door ondernemers. In het kader van GreenBiz IJmond werken ondernemers samen aan het verduurzamen van eigen bedrijf en bedrijventerrein. Omgevingsdienst IJmond ondersteunt de GreenBiz-bedrijven kosteloos bij hun activiteiten maar bijvoorbeeld ook door middel van advies, organiseren van informatie-avonden en denkkracht over energiebesparing en duurzame energie of het begeleiden van subsidieaanvragen.

Voor meer informatie of deelname kunt u terecht op www.greenbizijmond.nl of stuur een e-mail naar greenbiz@odijmond.nl.

Wanneer u deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Volg ons ook op LinkedInlogo en Twitterlogo