Circulaire Economie


Het zal u niet verbazen dat GreenBiz IJmond de circulaire economie een warm hart toedraagt. Circulaire economie biedt interessante kansen voor ondernemers:

Bedrijfsleven

In Nederland heeft het bedrijfsleven via verschillende convenanten en akkoorden al een enorm hergebruik van materialen gerealiseerd, een mooi voorschot op het toewerken naar een circulaire economie (CE). Bij een CE worden producten en materialen hergebruikt zodat hun waarde zoveel mogelijk behouden blijft en er nieuwe waarde wordt gecreëerd.

Kansen door samenwerking

CE biedt interessante kansen voor ondernemers:

  • verduurzaming
  • kostenbesparing
  • innovaties
  • lager grondstofverbruik
  • minder afval
  • samenwerking en versterking

GreenBiz richting CE

Om te onderzoeken hoe in de IJmond de overstap naar een circulaire economie genomen kan worden gaat GreenBiz IJmond het gesprek aan met ondernemers en kennisinstellingen.

Eerder organiseerde Omgevingsdienst IJmond een congres voor 250 ondernemers. Lees hier het verslag.