tools


Tools

GreenBiz IJmond heeft als doel ondernemers te ondersteunen en faciliteren in hun weg naar duurzaamheid. Een van de manieren is door te informeren. Anderzijds kan GreenBiz ook actief helpen door apparatuur aan ondernemers beschikbaar te stellen zodat een exact overzicht van het energiegebruik gemaakt kan worden.

Tools

Thema's

  • Een-op-eengesprek
  • Duurzaam (ver)bouwen
  • Afval
  • Mobiliteit
  • Zonne-energie
  • Energiebesparing
  • Verplichte maatregelen

Instrumenten

  • Datalogger
  • Warmte-camera
  • Indicatieve berekening

Wenst u een van bovenstaande instrumenten in te zetten om het energieverbruik in uw bedrijf in kaart te krijgen? Neem dan contact op met Omgevingsdienst IJmond via greenbiz@odijmond.nl o.v.v. instrumenten GreenBiz IJmond of 0251 - 263 863.