Check instellingen CV-installatie


Een datalogger is een meetinstrument ter grootte van een koffer waaruit drie sensoren worden geleid. Deze sensoren meten de temperaturen van bijvoorbeeld:

  • de CV-leiding
  • de gekoeld-waterleiding / koelinstallatie
  • de temperatuur van de lucht uit de luchtbehandelingsinstallatie

Onderzoek van TNO heeft aangetoond dat in ongeveer 70% van de gebouwen fouten zijn gemaakt in de instellingen, waardoor soms wel tot wel 10 euro per m2 vloeroppervlak onnodig extra energie wordt verbruikt (gemiddeld 2 tot 6 euro per m2 vloeroppervlak). Met behulp van een datalogger worden de temperaturen continue gemeten en deskundige adviseurs kunnen door analyse van deze temperaturen verbetervoorstellen aangeven.

Lees meer over wanneer en voor welk gebouw gebruik van de datalogger geschikt is, wie de uitvoering verzorgt en wie verantwoordelijk is voor het resultaat .

Meer informatie: