Duurzaam (ver)bouwen


Duurzaam (ver)bouwen

Wanneer u gaat bouwen of verbouwen is het in sommige gevallen nodig dat u een melding indient, of een vergunning aanvraagt. Daarnaast is dit het ideale moment om duurzame maatregelen te nemen. Piet Meijer, Energie- en Milieumanagement, schreef hierover een rapport. Om u een eerste indruk te geven heeft Omgevingsdienst IJmond een handout geschreven waarin de belangrijkste punten helder worden omschreven.

bouwen

Advies

Wilt u duurzaam gaan (ver)bouwen? Dan helpen wij u daar graag bij. U kunt bij ons terecht met uw vragen of voor het aanvragen van een gesprek. Stuur uw verzoek naar info@greenbizijmond.nl.

Vergunning

Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? Dan moet u hier mogelijk een omgevingsvergunning voor aanvragen. Een omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

GPR Gebouw

Een instrument om duurzaam bouwen inzichtelijk en meetbaar te maken is GPR Gebouw. Dit instrument geeft rapportcijfers op de onderdelen energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Hoe hoger de score, hoe duurzamer de woning(en). GPR Gebouw is zowel een communicatiemiddel als praktische maatregelenlijst om nog duurzamer te bouwen; een voorbeeld is dat u HR++ glas gaat vervangen door HR+++ glas met hogere isolatiewaarden. Dit is dan direct te merken aan de scores, de meerkosten zijn gering en er kan volstaan worden met mogelijk een warmtepomp met een lagere capaciteit (in overleg met de installateur) en dus goedkoper.

Ook circulair bouwen kan bespreekbaar en toetsbaar gemaakt worden. De licentie wordt gratis verstrekt door de Omgevingsdienst IJmond (info@odijmond.nl).

WKO, waar voor je geld

WKO staat voor warmte-koudeopslag. Het is een bodemenergiesysteem met een warmtepomp die ervoor zorgt dat grondwater in de winter gebruikt wordt om te verwarmen en in de zomer gebruikt wordt om te koelen. Een optimaal ingeregelde warmte-koudeopslag kan voor een aanzienlijke energiebesparing zorgen.

Voor bepaalde systemen zijn meldingen bij het gevoegd gezag en vergunningen voor wateronttrekking nodig. Maak hiervoor gebruik van het Omgevingsloket (www.omgevingsloket.nl) en Activiteitenbesluit Internet Module (www.aimonline.nl). Systemen bij bedrijven kunnen via het Activiteitenbesluit gemeld worden. Provincie Noord-Holland biedt de WKO-Tool om snel inzicht te krijgen waar welke beperkingen gelden.

Meer weten over bodemenergie in het algemeen? Kijk op de site van Bodemenergie NL.

Circulair Bouwen

Circulair bouwen krijgt inmiddels steeds meer voet aan de grond. Gesterkt vanuit overheidsambities zoals geformuleerd in het programma Nederland Circulair in 2050, gevoed vanuit allerlei innovaties in de markt en gestimuleerd door succesvolle projecten ontwikkelt de circulaire bouw zich steeds verder. Het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen wordt een steeds belangrijker onderdeel van bouw- en gebiedsontwikkeling.