Stappenplan Bedrijven


Stappenplan bedrijven

De markt voor zonnepanelen is volop in beweging. Bedrijven hebben doorgaans grote dakoppervlakken waar prima zonnepanelen op kunnen worden geplaatst. Met de stroom uit zonnepanelen bespaart een bedrijf niet alleen op de jaarlijkse energierekening, maar het zet zichzelf ook nog eens in de schijnwerpers als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

U heeft interesse om zonnepanelen te plaatsen op uw bedrijfsdak? Slim, want zo bespaart u op uw jaarrekening. Maar voordat u deze keuze maakt, wilt u uiteraard weten hoeveel zonnepanelen op uw dak geplaatst kunnen worden, wat de zonnepanelen opleveren, wat de terugverdientijd is en of u nog gebruik kunt maken van fiscale regelingen.

Wij hebben de belangrijkste vragen weggezet in een stappenplan. Zo weet u straks of investeren in zonnepanelen voor uw bedrijf financieel aantrekkelijk is.

Stap 1: Bedrijfsgegevens verzamelen

Voordat er zonnepanelen geplaatst kunnen worden dient u te weten wat de eigenschappen van het dak zijn.

Het dak moet gunstig liggen ten opzichte van de zon en in de beste situatie zijn er niet veel schoorstenen, bomen of andere zaken die een schaduw op het dak werpen.

Op platte daken valt meestal veel zon. Panelen kunnen dan optimaal geplaatst worden. Op schuine daken moeten de panelen op het dakvlak geplaatst worden. Daken met de zonkant tussen zuid-west en zuid-oost zijn het meest gunstig. Op de website van Zonatlas kunt u laten uitrekenen wat uw dak zou kunnen opleveren. Voor platte daken kan een oost-west opstelling gunstig zijn als de zon van vroeg tot laat benut moet worden.

Een belangrijk financieel gegeven is het jaarverbruik aan elektriciteit van uw bedrijf. Het tweede belangrijke gegeven is de grootte van uw elektriciteitsaansluiting. Deze gegevens kunt u vinden op de factuur van uw energieleverancier en eventueel op de factuur van uw netbeheerder.

  • Is uw aansluiting kleiner of gelijk aan 3 x 80 Ampère, kies voor Stap 2: Kleingebruik.
  • Is uw aansluiting groter dan 3 x 80 Ampère, kies dan Stap 2: Grootgebruik

Infobox Energiebelastingen

De energiebelastingen op elektriciteit zijn gestaffeld naar het jaargebruik. Voor de eerste 10.000 kWh zijn deze belastingen per kWh het hoogst. Voor de volgende 40.000 kWh zijn deze belastingen fors lager. Voor het daaropvolgend gebruik tot 10 miljoen kWh is het weer lager. Boven de 10 miljoen kWh is er nauwelijks nog energiebelasting.

Tabel Energiebelastingen 2019 ex. btw
2019 0 t/m 10.000 kWh 10.001 t/m 50.000 kWh 50.001 t/m 10 miljoen kWh meer dan 10 miljoen  kWh particulier meer dan 10 miljoen kWh zakelijk
Energiebelasting € 0,09863 € 0,05337 € 0,01421 € 0,00117 € 0,00058
Opslag Duurzame Energie € 0,01890 € 0,02780 € 0,00740 € 0,00030 € 0,00030
Som € 0,11753 € 0,08117 € 0,02161 € 0,00147 € 0,00088

Stap 2: Kleingebruiker, fiscale regelingen en subsidie

Salderen

Zonnepanelen leveren stroom als er licht op valt en dat kan meer stroom opleveren dan u direct zelf gebruikt. Die stroom verlaat uw pand via de aansluiting op het elektriciteitsnet. Als bedrijf met een kleingebruikersaansluiting mag u salderen. Dat houdt in dat de stroom die u niet direct zelf in uw bedrijf gebruikt op een later moment in het jaar weer kan ophalen uit het elektriciteitsnet. Dit is een administratieve procedure. De elektriciteitsmeter moet bijhouden hoeveel stroom u in totaal gebruikt en hoeveel u aan het elektriciteitsnet heeft geleverd in één jaar. U mag niet meer salderen dan uw totale gebruik. U informeert uw netbeheerder dat u zonnepanelen gaat plaatsen, uw elektriciteitsleverancier rekent achteraf het saldo van eigen gebruik en levering aan het net.

Salderen blijft en met 2020 ongewijzigd. De waarde van de zelf geproduceerde stroom per kWh is gelijk aan de kosten van inkoop van stroom inclusief de energiebelastingen. De vervangende regeling voor na 2020 is nog vastgesteld.

Fiscale regelingen

Als u investeert in zonnepanelen kunt u deze kosten in mindering brengen op de fiscale winst over het kalenderjaar van aanschaf. Er zijn drie regelingen die onder voorwaarden benut kunnen worden.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA biedt maximaal een aftrek van 28% van de investering op de fiscale winst. Dit is een algemene investeringsaftrek die op veel investeringen in bedrijfsmiddelen van toepassing is. Het kent een drempelbedrag en neemt af tot nul bij grote investeringen. Zie voor meer info de belastingdienst.

Energie investeringsaftrek (EIA)

De EIA biedt een aftrek van 45% (jaar 2019) van de investering op de fiscale winst. Echter, de installatie van de zonnepanelen moet groter zijn dan 25.000 Wattpiek. Zie voor meer info de belastingdienst.

De EIA en de KIA kunnen mag u stapelen.

Voorbeeld 1

Zonnepanelen bij een jaargebruik tot 10.000 kWh per jaar

20 panelen van 300 Wattpiek, leveren circa 4.860 kWh per jaar. Aanschaf €6.600,- ex btw.

Dit wordt verlaagd met de fiscale regeling KIA:

netto €351,- (VB 19%) tot €956,- (IB 51,75%) als subsidie op de aanschaf.

Terugverdientijd* is 8 jaar of minder bij salderen

Voorbeeld 2

Zonnepanelen bij een jaargebruik tot 40.000 kWh per jaar, met EIA.

140 panelen van 300 Wattpiek, leveren circa 37.800 kWh per jaar. Aanschaf €46.200, - ex btw.

Dit wordt verlaagd met de fiscale regeling KIA en EIA: netto €6.408,- (19% VB) tot €17.453,- (51,75% IB) als subsidie op de aanschaf.

Terugverdientijd* is 6 jaar (IB 51,75%) tot 8 jaar (VB 19%)

Voorbeeld 3

Zonnepanelen bij een jaargebruik tot 40.000 kWh, zonder EIA omdat de installatie kleiner is dan 25.000 Wattpiek.

80 panelen van 300 Wattpiek, leveren circa 21.600 kWh per jaar.

Aanschaf €26.400,- ex btw. Dit wordt verlaagd met alleen de fiscale regeling KIA: netto €1.404,- (VB 19%) tot €3.825 (IB 51,75%).

Terugverdientijd* is 9 jaar (IB 51,75%) tot 10 jaar (VB 19%)

*Kader: Installatie kost € 1,10 per Wattpiek. Inkoopprijs stroom is 3,7 eurocent per kWh. Geen inflatie of kostenstijging van deze basisprijs stroom. Jaarlijks een reservering van 1% van de investering voor onderhoud. Rendementsverlies van de zonnepanelen geschat op 0,8% per jaar.

Naast EIA en KIA bestaat ook de MKB winstvrijstelling voor bedrijven die Inkomsten belasting afdragen, deze is 14%, en kan van invloed zijn op het effect van de EIA en KIA voor bedrijven met inkomstenbelasting.

Bij het plaatsen en up-to-date houden van de website wordt de uiterste zorgvuldigheid nagestreefd. Voor de juistheid of volledigheid kan echter niet worden ingestaan.

Stap 2: Grootgebruiker, fiscale regelingen en subsidie

Zonnepanelen leveren stroom als er licht op valt, en dat kan meer stroom opleveren dan u direct zelf gebruikt. De stroom die het bedrijf niet nodig heeft verlaat uw pand via de aansluiting op het elektriciteitsnet. Bij een grootgebruikersaansluiting zal die stroom (direct) verkocht moeten worden. Uw energieleverancier is meestal degene met wie u daarover afspraken moet maken.

Fiscale regelingen

Als u investeert in zonnepanelen kunt u deze kosten in mindering brengen op de fiscale winst over het kalenderjaar van aanschaf. Er zijn twee regelingen die onder voorwaarden benut kunnen worden.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA biedt maximaal een aftrek van 28% van de investering op de fiscale winst. Dit is een algemene investeringsaftrek die op veel investeringen in bedrijfsmiddelen van toepassing is. Het kent een drempelbedrag en neemt af tot nul bij grotere investeringen. Zie voor meer info de belastingdienst.

Optie voor Energie investeringsaftrek (EIA)

Als u EIA wilt benutten dan kunt u geen subsidie aanvragen in de Regeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

De EIA biedt een aftrek van 55% (jaar 2017) van de investering op de fiscale winst. Echter, de installatie van de zonnepanelen moet groter zijn dan 25.000 Wattpiek. Bij een kleinere installatie is geen aftrek toegestaan. Zie voor meer info de belastingdienst.

De EIA en de KIA mag u stapelen.

Optie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Als u SDE+ wilt benutten dan kunt u geen EIA toepassen.

De SDE+ is een subsidie op de energie die met de zonnepanelen wordt geproduceerd. De SDE+ is voor verschillende technieken om duurzame energie te produceren. In het voorjaar en het najaar wordt de regeling open gesteld voor aanvragen. De regeling biedt een basisbedrag (per kWh) die gerelateerd is aan het soort duurzame energieproductie. De subsidie die wordt uitgekeerd is het basisbedrag vermindert met de gemiddelde marktprijs (per kWh) van stroom in een jaar. De subsidie wordt gedurende 15 jaar uitgekeerd. De minimum grootte van de zonnepanelen installatie is 15.000 Wattpiek.

De regeling heeft ook de mogelijkheid zelf het basisbedrag te noemen waar u met uw business case genoeg aan heeft om de investering mogelijk te maken.

De technieken voor duurzame energie staan in concurrentie met elkaar bij de aanvraag. De projecten die weinig subsidie vragen per kWh maken een grotere kans op de SDE+ subsidie.

Zie voor meer info de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kosten en baten

De terugverdientijden van zonnepanelen op een grootgebruikersaansluiting liggen tussen de 5 en 15 jaar. In veel gevallen is de terugverdientijd 8 tot 10 jaar. De terugverdientijd is in hoge mate afhankelijk van de gevraagde subsidie, de specifieke bedrijfsomstandigheden en de inkoop van elektriciteit. Er kunnen bijvoorbeeld financiële voordelen behaald worden met verlaging van gecontracteerd vermogen. Ook het gebruiksprofiel heeft groot effect, wanneer is veel stroom nodig, hoe groot is de basislast.

Bij het plaatsen en up-to-date houden van de website wordt de uiterste zorgvuldigheid nagestreefd. Voor de juistheid of volledigheid kan echter niet worden ingestaan.

Stap 3: Adviesgesprek aanvragen

Deze website biedt u algemene gegevens om een keuze te maken of investeren in zonnepanelen voor uw bedrijf aantrekkelijk is. Uiteraard geldt voor elk bedrijf dat advies op maat gewenst is. Om bedrijven daarin te voorzien, kunnen wij u persoonlijk van extra informatie voorzien. Heeft u hierin interesse? Vul dan dit formulier in, dan nemen wij contact met u op.

Uw dak beschikbaar stellen?

Ook is het mogelijk om uw dak beschikbaar te stellen voor de aanleg van zonnepanelen door/voor een ander bedrijf. Neem voor meer informatie contact op met dhr. Ten Bruggencate via 0251 - 263 863.